Aktualijos

Kviečiame verslininkus teikti prašymus finansinei paramai gauti

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, kurių ūkinė veikla iki karantino paskelbimo buvo vykdyta nuomojamose arba reziduojamose patalpose ir karantino metu buvo draudžiama arba ribojama, kviečiami teikti prašymą finansinei paramai dėl patalpų nuomos arba rezidavimo paslaugų išlaidų kompensavimo gauti. Teikiamos finansinės paramos dydis – pagal faktinius išlaidas pagrindžiančius dokumentus, bet ne daugiau kaip iki 20 proc. mėnesio išlaidų už patalpų nuomą ar rezidavimo paslaugų išlaidų.
Finansinė parama mokama už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos, įskaitant karantino galiojimo pabaigos mėnesį.
Daugiau informacijos ir prašymo forma finansinei paramai gauti – Utenos rajono savivaldybės svetainėje www.utena.lt, skyriaus „Verslui“, skyrelyje „Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa“.
Prašymas su pridedamais dokumentais gali būti pateiktas paštu (Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, 103 kabinetas) arba el. paštu adresu info@utena.lt. Teikiant prašymą el. būdu, prašymas kartu su pridedamais dokumentais turi būti viename faile (PDF formatu).
Konsultacijas dėl prašymų pildymo ir papildomų dokumentų pateikimo teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Audronė Žemaitienė, tel. 8 (389) 48342, el. pašto adresu audrone.zemaitiene@utena.lt.
Utenos rajono savivaldybės administracija