Aktualijos

Karolina Pinkevičiūtė – naujoji LMS UMSIC pirmininkė

Rugsėjo 12 d. Utenos rajono saivaldybėje įvyko Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Utenos mokinių savivaldų informavimo centro (UMSIC) rinkiminis rudens mokinių savivaldų forumas. Jo metu buvo išklausytas LMS pristatymas, LMS UMSIC metų veiklos ir LMS UMSIC pirmininkės Emilės Stuglytės kadencijos ataskaitos, išrinktas naujas LMS UMSIC pirmininkas 2019–2020 metų kadencijai, gerąja patirtimi bei įspūdžiais dalijosi kviestiniai svečiai.
Forumo dalyvius pasveikino Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vitalijus Šeršniovas, palinkėjo sėkmės ir drąsos įgyvendinant savo siekius.
Buvo išklausytas kandidato LMS Utenos MSIC pirmininko pareigoms eiti prisistatymas. Susirinkusieji būsimam pirmininkui pateikė nemažai klausimų. Naująja LMS UMSIC pirmininke pretendavo tapti Karolina Pinkevičiūtė, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokinė. Prisistatydama kandidatė sakė, kad su LMS UMSIC ir savanoriška veikla susipažino dar 2016 m., prisijungusi prie Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos mokinių savivaldos.
„Nuo 2017 m. rudens esu LMS UMSIC savanorė. Per šį laiką organizacijoje koordinuodama ir kartu dirbdama su mokinių savivaldomis turėjau galimybę plačiau susipažinti su mokinių savivaldų veiklos principais, jų siekiais. Tvirtai žinau, kad laikas, praleistas mokinių savivaldoje ir savanoriaujant šioje organizacijoje, išugdė mane kaip asmenybę, parengė nebijoti sunkumų, iššūkių ir galimybių, suteikė daug patirties ir žinių. Tikiu, jog vadovaudamasi visa sukaupta patirtimi galiu užimti šią poziciją“, – kalbėjo Karolina.
Forumui balsavus naująja LMS UMSIC pirmininke ir buvo išrinkta K. Pinkevičiūtė.
Sveikiname Karoliną!
Utenos rajono savivaldybės administracija