Aktualijos

Jau laikas atnaujinti žemės ūkio valdas

Genovaitė ŠNUROVA. Būten dabar, kol dar neprasidėję žemės darbai laukuose, kol žemdirbiai turi daugiau laisvo laiko, reikėtų susirūpinti žemės ūkio valdų duomenų atnaujinimu. Kaip ir kada tą reikėtų padaryti, kalbėjomės su Utenos rajono savivadybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vedėja Raimonda JANKAUSKIENE.
Kas privalo atnaujinti žemės ūkio valdų duomenis?
Valdų duomenis privalo atnaujinti pareiškėjai, pageidaujantys gauti tiesiogines išmokas už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, taip pat pareiškėjai, gaunantys paramą pagal su plotu susijusias KPP priemones: „Ekologinis ūkininkavimas“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ ir kt.
Kas kiek laiko žemės ūkio valdų valdytojai privalo atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis?
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 ,,Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, žemės ūkio valdų valdytojai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. (Tęsinys 2021 03 24 laikraštyje)