Aktualijos

Įgyvendinta 18 gamtosauginės veiklos projektų

2021 metais Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis pradėta įgyvendinti 18 gamtosauginės veiklos projektų.
Aplinkos apsaugos skyrius surengė minėtų projektų nuotolinį pristatymą, į kurį buvo pakviesti projektų vadovai ir koordinatoriai. Renginio dalyvius pasveikino savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, savivaldybės Gamtosauginės veiklos projektų finansavimo ekspertų komisijos pirmininkė Zita Ringelevičienė.
Įdomiai ir išradingai gamtosauginės veiklos projektus pristatę renginio dalyviai kartu su juose dalyvavusiais gamtos mylėtojais nuveikė daug gerų darbų. Utenos kolegija atliko „Utenos miesto žaliųjų plotų (želdynų) tvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams: gyventojų nuomonės tyrimas“ tyrimą, Tauragnų seniūnija kūrybiškai įgyvendino projektą „IŠSAUGOKIME. Įdomūs mūsų krašto gamtos objektai: grybai, kerpės, amfibijos ir ropliai“, o Utenos turizmo informacijos centras Pasaulinės aplinkos apsaugos dienai skyrė projektą „Pasaulinė aplinkos apsaugos diena su Laimės šaltiniais Utenos rajone“. Asociacija ,,Lietuvos ornitologų draugija“ projekto ,,Utenos rajono pietinės dalies perinčių paukščių paplitimo tyrimai“ metu vykdė stebėseną bei visą informaciją pateikė ataskaitoje. Buvo vykdoma daug tęstinių projektų, dauguma projektų vadovų ir koordinatorių jau išsakė mintis apie galimus naujus projektus.
Finansuotų projektų sąrašą rasite https://www.utena.lt/index.php/lt/ekologinis-svietimas.
Utenos rajono savivaldybės
administracija