Aktualijos

Dešimt amžinybės paukščių: mokytoją ir sielovadininkę a. a. Aldoną Jurgelėnaitę-Grigaravičienę prisimenant

Doc. dr. Irenos Ramaneckienės ir kunigo Andriaus Šukio pašnekesys
Prieš jus dešimt Utenos krašto išskirtinės asmenybės Aldonos Grigaravičienės publikuotų knygų. Koks pirmas įspūdis?
Esu šiaulietė, kilusi iš Žemaitijos ir ten praleidusi beveik pusę nugyventų metų, todėl visai neseniai įvykusi pažintis su Aldonos Grigaravičienės – siuvinėtojos, juostų audėjos ir nėrinių meistrės (darbai buvo net nukeliavę į Belgiją, Olandiją, Vokietiją, JAV, Norvegiją, Angliją) – poetine kūryba man buvo ne tik malonus, bet ir viliojantis atradimas, įvykęs tik Jūsų dėka.
Kokie tų „paukščių“ vardai? Tai – „Žemės maldaknygė“ (1996, skyriuje „Iš vergijos tamsos“ yra 11 eilėraščių, sukurtų 1952–1980 m.), „Maldos tyla“ (1997), „Vėlinių liepsnelės“ (1998), „Troškulys“ (1999), „Meilės pamoka“, „Kartu su Marija maldos kelyje“, „Susimąstymas“ (2000, Rožinis ir Kryžiaus Kelias vaikams), „Prisilietimas“ (2001), „Akimirkos iš tylos“ (2003), „Būk paukščiui lizdu“ (2004). Iš spaudos sužinojau, kad A. Grigaravičienė svajojo ir apie dar vieną „paukštį“ – jaunystės eilėraščių rinkinį „Kanklės be stygų“ („XXI amžius“, 2006 08 04).
Pirmasis susipažinimo su „paukščiais“ žingsnis – tai įdėmus žvilgsnis į labai svarbią knygų dalį – viršelį, padedantį orientuotis apie jų puslapiuose slepiamas idėjas ir nuotaikas. Vienų viršelių vaizdai akimirksniu sužadino mintį, kad tai – religinės tematikos leidiniai. Kiti buvo paslaptingesni, turintys potekstę, kurią įmanoma suvokti tik gerai įsigilinus į knygos turinį. Treti – stebinantys realistiškumu, tad irgi neįprasti, netikėti… Knygų viršelių autoriai ir iliustratoriai – uteniškiai: grafikė Sonata Svirskytė; karpinių ir linoraižinių kūrėja Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė; ekslibristas Vytautas Petronis, tikslingai kūrę iliustracijas konkrečiai knygai arba pasiūlę išsirinkti jų darbelių iš anksčiau darytųjų.
Savo įžvalgas apie Aldonos Grigaravičienės knygų apdarus išplėtokite pavyzdžiais.
Kaip užsiminiau, viršelyje daugiau ar mažiau atsispindi knygos idėja. Šio tikslo siekti ir knygai išsiskirti iš gausos padeda spalva, piešinys ir pavadinimas.

Tęsinį skaitykite 2022 06 08 „Utenyje“