Mūsų gyvenimo spalvos

Ačiū už sugrąžintus jaunystės metus

Vytautas Kazela

Puiki žinia pensijos laukiantiems ir nesulaukiantiems lietuviams: Europos Komisija rekomenduoja Lietuvai iki 2040 m. darbingą amžių ilginti iki 72 metų. O ką siūlo Europos Sąjunga, privalu vykdyti. Iš savo patirties žinau. Prisimenu, kai skaičiavau likusius metus ir mėnesius iki pensijos (tada į ją išeidavo vyrai, sulaukę 60 metų) ir galvojau, kaip baisu – netrukus mane vadins pensininku. Bet atsitiko nenumatytas dalykas – tuo metu valdžioje buvę konservatoriai pailgino vyrų pensinį amžių iki 65-erių.

Man, beje, turiu pasakyti, neaišku, kodėl tik iki 72 metų? Ar ne protingiau būtų vyrus į užtarnautą poilsį išleisti 80, o moteris 95 metų. Beveik nė vienas nesulauktų, o pensiją prilygintume ordinui. Juk ar ne žygdarbis Lietuvoje vyrams išgyventi iki 80 metų, o moterims iki 95-erių?

Tęsinį skaitykite 2021 04 29 „Utenyje“