Aktualijos

Žiema, kvepianti braškėmis

Genovaitė ŠNUROVA

Kai pamatome dideles galvijų bandas, javais užsėtus ar daržovėmis užsodintus hektarus žemės, nė klausti nereikia, nes ir taip aišku, kad tai kažkurio ūkininko, dažniau vyresnės kartos, valdos. Užtat jaunimas jau imasi kitokių ūkininkavimo formų, įgyvendina kitokias idėjas. Kartais netgi tokias, apie kurias vos vienas kitas veiklus žmogus yra kažką girdėjęs, bet nebūtinai į tai įsigilinęs.
Utenos seniūnijos Kimėnų kaime gyvenanti Ramūno Ramoškos ir Redvitos Meilutės-Ramoškienės šeima, pasak jų pačių, netradicinių verslų nesiėmė įgyvendinti. Jie daro tai, kas jiems įdomu, nauja, šiuolaikiška. Tai, žinoma, nereiškia, jog jie metams bėgant nesugalvos dar kažko netradicinio, gal net neįprasto, bet šiandien yra taip, kaip yra.
Apie tai, kuo ši šeima užsiima šiandien, papasakojo pati Redvita: „Abu su vyru esame tikri uteniškiai. Utenoje gimėme, augome, mokėmės ne tik toje pačioje mokykloje, bet ir toje pačioje klasėje. Abu baigėme Vilniaus pedagoginį universitetą, abu ten dirbome metus, bet skirtingu laiku. Vyras įgijo technologijų specialybę, o aš – biologijos ir anglų kalbos, vėliau – įmonių valdymo specialybę (magistro laipsnį) įgijau Kauno technologijos universitete.
Šiuo metu gyvename ir dirbame savo sodyboje Kimėnų kaime, esančiame 6 km nuo Utenos, dešinėje kelio pusėje, jei važiuotumėte iš Utenos Kuktiškių link.

Tęsinį skaitykite 2022 01 22 „Utenyje“