Aktualijos

VTEK priėmė sprendimą dėl Utenos rajono mero

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas pateko į interesų konfliktą ir tokiais veiksmais pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus jo vengti, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).
Nustatyta, kad A. Katinas, pernai rugpjūtį dalyvavo Trišalės tarybos posėdyje svarstant su jo sutuoktinės privačiais interesais susijusį klausimą ir pasirašė Utenos rajono Trišalės tarybos posėdžio protokolą. Pastaruoju buvo įformintas ir posėdyje priimtas protokolinis sprendimas dėl savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl žemės sklypų pirkimo steigiamo Utenos pramonės parko teritorijai“, tiesiogiai susijusio su A. Katino sutuoktinės privačiais interesais. Ji yra 5 iš 13-os į steigiamo parko teritoriją planuotų įtraukti sklypų savininkė.
VTEK vertinimu, dalyvaudamas svarstant minėtąjį klausimą ir pasirašydamas posėdžio protokolą, A. Katinas akivaizdžiai sukėlė šališkumo regimybę. Taip pat jis netinkamai įgyvendino nusišalinimo procedūras. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo turi ne tik nusišalinti, bet ir fiziškai neatlikti interesų konfliltą keliančių veiksmų. Tirtoje situacijoje meras informavo, kad nusišalina nuo projekto svarstymo Trišalės tarybos posėdyje, bet iš jo neišėjo, o vėliau pasirašė šio posėdžio protokolą, kuriuo įforminti priimti sprendimai.
Tiriant nenustatyta, kad A. Katinas būtų atlikęs savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės sudarymo ir posėdžio organizavimo veiksmus, kai buvo įtrauktas su jo sutuoktinės privačiais interesais susijęs klausimas. Todėl VTEK pripažino, kad šiuo atveju VPIDĮ nuostatų jis nepažeidė.
Nesant neginčijamų ir vienareikšmiškų duomenų, VTEK nutraukė tyrimą A. Katino atžvilgiu dėl aplinkybių, susijusių su jo dalyvavimu savivaldybės tarybos narių frakcijų vadovų pasitarime pernai rugpjūtį, galbūt svarstant su savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl žemės sklypų pirkimo steigiamo Utenos pramonės parko teritorijai“ projektu susijusį klausimą. Tiriant nustatyta, kad nėra jokio dokumento ar kitų duomenų, neginčijamai patvirtinančių, kokie klausimai buvo svarstyti minėtajame pasitarime, kas jame dalyvavo ir pan. Taip pat, nesant vienareikšmiškų duomenų, nutrauktas tyrimas dėl galimo mero naudojimosi tarnybiniu statusu ir pareigomis, siekiant, kad į steigiamo Utenos pramonės parko teritoriją nebūtų įtraukti A. Katino sutuoktinei priklausantys žemės sklypai.
Atsižvelgdama į tyrimo duomenis, VTEK siūlo Utenos rajono savivaldybės administracijai savivaldybės tarybos posėdžių protokoluose aiškiai nurodyti, kurie posėdžiui pirmininkavę asmenys už kuriuos klausimus pasirašo.
Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.