Aktualijos

Utenos rajono savivaldybės tarybos 4-ajame posėdyje

2024 m. gegužės 30 d. įvykusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytas 41 sprendimo projektas. Posėdyje dalyvavo 24 tarybos nariai, nedalyvavo Paulius Šinkūnas. Posėdžio metu pritarta visiems svarstytiems klausimams. Po savivaldybės tarybos posėdžio vyko kas 6 mėn. šaukiamas Savivaldybės tarybos mažumos posėdis.

Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu pritarta Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Utenos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimui. Šio plano prioritetas – dviračių takų sistemos plėtra Utenos mieste.

Sprendimo projektui „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Utenos rajono savivaldybėje“ buvo pritarta. Jame Utenos rajono savivaldybės administracija vykdys pareiškėjo funkcijas. Projektui gavus finansavimą, Utenos rajono savivaldybė jo vykdymui skirs dalinį finansavimą. Pagrindinės projekto veiklos: 5 naujų ikimokyklinio ugdymo grupių ir 5 lauko erdvių įrengimas (po 2 grupes ir 2 lauko erdves numatoma įrengti Utenos mokykloje – vaikų darželyje „Eglutė“ ir Utenos mokykloje – vaikų darželyje „Varpelis“, o 1 naują ikimokyklinio ugdymo grupę ir lauko erdvę – Utenos vaikų lopšelyje – darželyje „Saulutė“). Taip pat numatomas patalpų, kuriose bus įrengiamos grupės, remontas, įskaitant baldų įsigijimą. Taip pat numatomas ekologiškos transporto priemonės, pritaikytos vežti mokinius su negalia, įsigijimas.

Pritarta projektui „Bendrojo ugdymo prieinamumo didinimas Utenos rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas), kuriame Utenos rajono savivaldybės administracija vykdys pareiškėjo funkcijas. Projekto tikslas – užtikrinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams ir sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymo procesui organizuoti. Pagrindinės projekto veiklos: Utenos Krašuonos progimnazijoje universalaus dizaino priemonių diegimas, įrengiant relaksacines erdves, keltuvą, taktilinį ženklinimą, pritaikant sanitarines patalpas. Taip pat numatomas ekologiškos transporto priemonės, pritaikytos vežti mokinius su negalia, įsigijimas. Projekto vykdymo vieta – Utenos Krašuonos progimnazija.

Pritarta klausimui dėl Utenos krašto istorinės atminties komisijos nuostatų patvirtinimo. Komisijos funkcijos: svarstyti ir inicijuoti istorinės atminties išsaugojimo ir įamžinimo klausimus Savivaldybėje ir teikti rekomendacijas Tarybai.

Pritarta projektui ,,Įgalinkime visus: padarykime šeimos skaitmeninių veiklos centrus pažangesniais“, kurio pareiškėjas – Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, projekto partneriai – Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Latgalės centrinė biblioteka, Preili savivaldybė. Besikeičianti technologinė ir sociokultūrinė aplinka, naujos bibliotekų lankytojų grupės, atsirandantys nauji poreikiai kelia iššūkius ir reikalauja pokyčių. Siekdamos pažangos, bibliotekos inicijuoja naują projektą, kurį įgyvendindamos tikisi pagerinti savo technologinius išteklius, sukurti naujus edukacinius produktus, išplėsti paslaugas naujoms tikslinėms grupėms. Tokiu būdu bus siekiama, kad anksčiau sukurti ir sėkmingai veikiantys skaitmeninių veiklų centrai išliktų patraukliais, įtraukiais ir prieinamais visiems bendruomenės nariams.

Pritarta projektui „Utenos kultūros centro įrangos atnaujinimas“. Bus modernizuota Utenos kultūros centro scenos techniką (scenos kėlimo mechanizmų automatizavimas, scenos apšvietimo sistemų, scenos ir salės įgarsinimo sistemų atnaujinimas, video sistemos modernizavimas), kuri padėtų geriau aptarnauti vidaus renginius, plėtoti Utenos kultūros centro paslaugas. didinamas Utenos kultūros centro regioninis konkurencingumas.

Pritarta sprendimo projektui dėl išorinės politinės reklamos įrengimo projektui Utenos rajono savivaldybėje. Utenos miesto teritorijos valstybinėje žemėje, rinkimų kampanijos metu, bus įrengiami politinei reklamai skirti stendai. Politinės kampanijos dalyviams bus išskiriamos individualios reklaminės vietos.

Pritarta ir kitiems Utenos rajono savivaldybės tarybai teiktiems sprendimų projektams: UAB „Utenos šilumos tinklai” šilumos ūkio 2024-2033 m. plėtros investicijų planui ir Utenos miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymui, Utenos rajono savivaldybės 2023 m. metinių ataskaitų rinkiniui, švietimų įstaigų nuostatoms ir kt.

Kitas Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis įvyks 2024 m. birželio 27 d.

Utenos savivaldybės inf