Aktualijos

Savivaldybių gerovės
indekse Utena – tarp
pirmaujančių savivaldybių

Vilniaus politikos analizės institutas paskelbė „Savivaldybių gerovės indeksą 2022“. 60 šalies savivaldybių buvo sugrupuotos į 5 kategorijas: didieji miestai, kurortai, kaimiškosios, urbanizuotos ir žiedinės savivaldybės. Utenos rajono savivaldybė patenka į urbanizuotų savivaldybių kategoriją (kartu su Marijampolės, Visagino, Mažeikių, Širvintų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Trakų ir Šalčininkų savivaldybėmis). • Savivaldybių gerovės indeksą sudaro 5 komponentai: • socialinis saugumas; • fizinis saugumas; • ekonomikos gyvybingumas; • švietimo kokybė; • demografija. • Savivaldybės buvo vertinamos 10 balų skalėje. Utena gali pagrįstai didžiuotis pasiekimais švietimo srityje, nes švietimo kategorijoje, surinkusi 7,8 balo (2021 m. – 7,6), tarp urbanizuotų savivaldybių užėmė pirmąją vietą. Buvo vertinama nelankančių mokyklos privalomo mokytis amžiaus vaikų dalis, 4–6 metų vaikų ugdymo aprėptis, mokiniai, dalyvaujantys neformaliojo vaikų švietimo programose arba lanko bendrojo ugdymo mokyklų būrelius, abiturientų, gavusių 51–100 brandos egzamino įvertinimo balų, dalis – matematika, abiturientų, gavusių 51–100 brandos egzamino įvertinimo balų, dalis – lietuvių. Utena gerai įvertinta ir kitose kategorijose: socialinio saugumo kategorijoje užimta 3 vieta (4,1 balo, 2021 m. – 3), fizinio saugumo – 4 vieta (3,2 balo, 2021 m. – 2), gyvybingos ekonomikos – 6 vieta (2,4 balo, 2021 m. – 2,8). Kiek prastesnis demografijos kategorijos vertinimas – užimta 9 vieta. Bendrame Savivaldybių gerovės indekse Utenos rajono savivaldybė, surinkusi 3,8 balo (2021 m. – 3,7), užėmė aukštą 5 vietą.

Utenos rajono savivaldybės administracija