Aktualijos

Norint savo miške pasikirsti malkų, poveikio aplinkai vertinti nereikia

Šių metų vasario 1 dieną LRT televizijos laidoje „LRT girdi“ paskelbta informacija, kad savo miškuose, esančiuose „Natura 2000“ teritorijose, „pasimalkauti“ norintys žmonės, gali būti nubausti už nelegalų kirtimą. Buvo pranešta, kad savininkai, norintys išsikirsti miško savo reikmėms, turėtų atlikti poveikio aplinkai reikšmingumo vertinimą.

Valstybinė miškų tarnyba informuoja, kad ši informacija buvo aktuali iki š. m. sausio 23 d., kol nebuvo gautas išaiškinimas dėl poveikio aplinkai vertinimo išimčių planuojant ūkinę veiklą „Natura 2000“ teritorijose.

Š. m. sausio 24 dieną Valstybinė miškų tarnyba informavo, kad poveikio aplinkai reikšmingumo vertinimą būtina atlikti tik tai miško ūkinei veiklai, kuriai reikalingi leidimai ar jiems prilyginti dokumentai (žr. tarnybos 2024-01-24 pranešimą). O norint pasikirsti malkų savo miške, net jei jis ir patenka į „Natura 2000“ teritoriją ar jai artimą aplinką, poveikio aplinkai reikšmingumo vertinti nereikia.

Miško savininkai, norintys pasikirsti malkų savo miške, kaip ir anksčiau per sistemą ALIS turi pateikti paraišką „Pranešimui apie ketinimą kirsti mišką“. Čia, pasirinkus kirtimo rūšį „Kiti specialieji miško kirtimai (savoms reikmėms)“, turi užpildyti paraiškos formą, nurodyti savo miško adresą, kertamų medžių rūšį, kiekį ir, gavę pranešimą, jog paraiška priimta, gali kirsti.

Pranešimai apie ketinimą kirsti mišką suderinami per 5 darbo dienas. Valstybinė miškų tarnyba primena, kad miško savininkas savoms reikmėms gali vykdyti tik neplynus miško kirtimus vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, per vienerius metus iš vieno hektaro išsikertant iki 3 kietmetrių likvidinės medienos ir ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo.

Visais klausimais, susijusiais su leidimų kirsti mišką išdavimu, kai miškas patenka į „Natura 2000“ teritorijas, miškų savininkai gali kreiptis Valstybinės miškų tarnybos konsultacijų telefonu +370 670 06211.

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje.