Aktualijos

Diplomų įteikimo šventė Utenos regioniniame profesinio mokymo centre

Birželio 23-ąją Utenos RPM centre iškilminga profesinio mokymo diplomų įteikimo švente baigėsi dar vieni mokslo metai. Nelengvi, paženklinti pasauline pandemija ir karantinu, tačiau padėję įvertinti ir suprasti žmogiško ryšio svarbą. Muzikos mokytojos Sigitos Kovienės virkdomo smuiko garsai sutelkė susirinkusius į šventę suklusti. Neeilinė renginio pradžia kūrė iškilmingą nuotaiką. Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebonas Andrius Šukys, pernai baigęs šią profesinę mokyklą, pašventino mokymo centro direktoriaus Zenono Aleknos rankų ir širdies kūrinį – mokyklos kiemelyje pastatytą koplytstulpį. Sveikindamas absolventus, direktorius prasitarė, kad, dovanodamas mokyklai šią dovaną, nori palikti matomą žymę – kaip žmogaus buvimo žemėje ir šioje vietoje ženklą. Šimtas septyniasdešimt aštuoni profesinio mokymo diplomai virėjams, apdailininkams (statybininkams), automobilių mechanikams, maisto pramonės darbuotojams, konditeriams, staliams, siuvėjams ir apskaitininkams buvo teikiami jau sakralioje mokyklos kiemelio erdvėje. Gal todėl ir absolventų, ir grupių vadovų, ir renginio vedėjos mokytojos Daivos Šereikienės žodžiai įgavo ypatingos šviesos ir prasmės. Mokyklos administracijai, mokytojams, aptarnaujančiam personalui ne tik dėkota už rūpestį, nuolatinį skatinimą, atsidavimą ir begalinę meilę, bet šią nuoširdumo akimirką Donato lūpomis buvo ištarti ir atsiprašymo žodžiai… Netikėta, nelaukta, tačiau…Kas gali labiau sujaudinti mokytoją? Gal čia ir yra viso jo darbo prasmė? Kai atsiveria žmogaus širdis, kai prabyla jo vidus, į kurį po trupinėlį dėta gerumo, grožio, meilės, pagarbos, kitų vertybių, padedančių keistis, užsiauginti sparnus ir pakilti. Pakilti savarankiškam skrydžiui… Šventėje padėkos liejosi ne tik mokytojams. Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebonas A. Šukys dėkojo būsimiems apdailininkams ir jų mokytojui, pasiryžusiems padėti prikelti koplytėlę (joje bus eksponuojami meno kūriniai) naujam gyvenimui. Užsimezgęs mokyklos ir Leliūnų parapijos bendradarbiavimo ryšys – dar vienas prasmingos veiklos etapas. Tarp žemės ir dangaus, darbo ir kūrybos… Profesinio mokymo diplomų įteikimo šventė baigėsi linkėjimu gyventi valso ritmu. Tesaugo mokyklą direktoriaus sukurtas ir kunigo pašventintas koplytstulpis, o žmogiška šiluma ir pasiilgto buvimo kartu akimirkos, sutaurinusios ypatingą šventinį susitikimą, teišlieka ilgai. Kaip nepakartojamas įspūdis, kaip begalinės šviesos ir tikėjimo blyksnis mokyklos istorijoje.

Utenos RPM centro
inf.