Aktualijos

Didesnė nedarbo išmoka, PSD,
pensijų kaupimo įmokos – šie
pokyčiai laukia naujaisiais metais

Jau šįmet bedarbiai gaus didesnes nedarbo išmokas, padidės privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos. Pokyčiai susiję su minimalios mėnesio algos (MMA) augimu – nuo jos priklauso kai kurių „Sodros“ išmokų ir įmokų dydžiai. „Sodra“ primena, kokių pasikeitimų 2023 metais sulauks apdraustieji.

Didės nedarbo išmoka
Dėl minimalios mėnesinės algos (MMA) augimo kitais metais augs nedarbo išmokos. Nedarbo išmoką sudaro dvi dalys – kintama ir pastovioji, kurios dydis priklauso nuo MMA. Pastovi nedarbo išmokos dalis lygi 23,27 proc. mėnesį, už kurį mokama išmoka, galiojančios MMA. 2023 metais MMA sieks 840 eurų, taigi pastovi nedarbo išmokos dalis bus 195,47 euro (2022 metais – 169,87 euro). Didesnių nedarbo išmokų už sausį bedarbiai sulauks vasario mėnesį – ši išmoka mokama už praėjusį mėnesį.
Kintamoji nedarbo išmokos dalis priklauso nuo žmogaus turėtų draudžiamųjų pajamų. Pavyzdžiui, jei žmogus užsiregistruos Užimtumo tarnyboje 2023 metų sausį, pastovi jo nedarbo išmokos dalis sieks 195,47 euro, o kintama dalis bus apskaičiuota pagal vidutines draudžiamąsias pajamas, turėtas nuo 2020 metų birželio pradžios iki 2022 metų lapkričio pabaigos.
Maksimali nedarbo išmoka asmenims, kurie Užimtumo tarnyboje užsiregistruos 2023 metų pirmąjį ketvirtį, bus 1039,73 euro.

Keisis mažiausios ir
didžiausios išmokos

Nuo sausio 1 d. keisis maksimalių ligos, tėvystės, vaiko priežiūros išmokų dydžiai bei minimalus ligos išmokų dydis. Taip yra dėl to, kad šių išmokų dydžiai susiję su šalies vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu (VDU), o šis yra perskaičiuojamas kiekvieną ketvirtį. Išmokų apskaičiavimo principas nesikeičia – ir toliau kiekvieno gyventojo gaunamos išmokos dydis priklausys nuo jo turėtų draudžiamųjų pajamų. Keisis tik kai kurių išmokų „grindys“ ir „lubos“.
Pavyzdžiui, ligos išmoka per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 proc. šalies VDU, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo dienos. Todėl apskaičiuojant išmokų dydžius pirmąjį 2023 metų ketvirtį, bus naudojamas VDU, galiojęs besibaigiančių metų trečią ketvirtį – 1787,10 euro.
Nuo sausio mėnesio minimali mėnesio ligos išmoka sieks 208 eurus, dienos – beveik 10 eurų. Minimalias išmokas gauna gyventojai, jeigu pagal jų draudžiamąsias pajamas apskaičiuotas išmokos dydis yra mažesnis nei minimali riba. Maksimali mėnesio ligos išmoka asmens ligos ar traumos atveju bus 2218 eurų, dienos – 106 eurai.
Vaiko priežiūros išmokos skirsis priklausomai nuo to, kada
gimė vaikas

Su VDU susijusi ir vaiko priežiūros išmoka. Maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų VDU, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos.
Nuo sausio įsigaliojus naujai vaiko priežiūros išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkai, tėvai, kurių vaikai gims nuo sausio 1 d. ir vėliau, galės rinktis – gauti vaiko priežiūros išmoką, iki vaikui sueis 18 mėnesių ar 24 mėnesiai. Jie taip pat turės pasinaudoti neperleidžiamais vaiko auginimo mėnesiais – tiek vaiko tėtis, tiek mama, įtėviai ar globėjai bent po 2 mėnesius (60 kalendorinių dienų) turi prižiūrėti savo vaiką, o likusį laiką gali dalintis pagal šeimos poreikį.
Vaiko priežiūros išmokos dydis už neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros laikotarpį yra 78 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Pirmąjį kitų metų ketvirtį ši išmoka negalės būti mažesnė nei 276 eurai ir didesnė nei 2787,88 euro.
Jei pasirenkama vaiką prižiūrėti, iki jam sukaks 18 mėnesių, vaiko priežiūros išmokos dydis bus 60 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Didžiausia išmoka, kurią galės gauti vaiką prižiūrintys asmenys, pirmąjį metų ketvirtį sieks 2144,52 euro.
Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti, iki vaikui sueis 24 mėnesiai, vaiko priežiūros išmokos dydis, iki vaikui sueis 12 mėnesių, bus 45 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šiuo atveju maksimali išmoka sieks 1608,39 euro per mėnesį. Nuo 12 mėnesių, iki vaikui sueis 24 mėnesiai, bus mokama 30 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, bet ne daugiau nei 1072,26 euro per mėnesį.
Tėvams, kurių vaikai gimė iki 2022 m. gruodžio 31 d., bus taikoma ankstesnioji vaiko priežiūros išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarka. Jei asmuo pasirinko išmoką gauti, iki vaikui sueis vieni metai, ji negalės būti mažesnė nei 276 eurai ir didesnė nei 2772,86 euro. Jeigu pasirinko išmoką gauti, iki vaikui sueis dveji metai – maksimali išmoka pirmaisiais vaiko auginimo metais bus 1941,15 euro ir 1109,07 euro – antraisiais vaiko auginimo metais.

Kita vaiko priežiūros
išmoka – vasarį

Svarbu priminti, kad gruodį gyventojai, auginantys vaikus iki dvejų metų, gavo dvi vaiko priežiūros išmokas – už lapkritį ir už gruodį. Gruodžio išmoką „Sodra“ moka iki metų pabaigos, o ne, kaip įprasta, kitą mėnesį.
Dėl to vaiko priežiūros išmokos sausio mėnesį nebus mokamos, o vėlesni mokėjimai vyks įprasta tvarka. Tai reiškia, kad kitą – už sausio mėnesį – vaiko priežiūros išmoką šeimos gaus vasarį.

Didesnės pensijų kaupimo
įmokos ir didesnė valstybės paskata

Tie gyventojai, kurie kaupia pensijai papildomai savo lėšomis ir kurie pasirinko antrojoje pakopoje įmokoms skirti palaipsniui didėjantį atlyginimo procentą, šįmet pradės kaupti maksimaliuoju tarifu. Pensijų kaupimui jie skirs 3 proc. savo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos jų socialinio draudimo įmokos. Prie kiekvieno kaupiančiojo į pensijų fondus pervedamų sumų prisideda valstybė. Nuo sausio valstybės paskata sudarys 1,5 proc. nuo VDU.
Pavyzdžiui, jei žmogus uždirba 1500 eurų „ant popieriaus“, pasirinkus kintamąjį tarifą,pernai kas mėnesį kaupimui buvo pervedama 40 eurų nuo jo atlyginimo ir 17 eurų valstybės paskatos. Nuo naujųjų metų bus pervedama 45 eurai nuo žmogaus atlyginimo ir beveik 24 eurai valstybės paskatos.

Didės PSD įmokos
Tam, kad galėtų pasinaudoti nemokamomis medicinos paslaugomis, individualią veiklą vykdantys ir verslo liudijimus turintys asmenys turi patys kas mėnesį mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas. Savarankiškai PSD privalo mokėti ir niekur nedirbantys bei nesimokantys, Užimtumo tarnyboje neregistruoti žmonės. Individualios įmonės moka PSD už savininkus, ūkinės bendrijos už tikruosius narius, mažosios bendrijos už mažųjų bendrijų narius bei už vadovus, kurie nėra nariai ir gauna atlygį.
Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų tarifas siekia 6,98 proc. 2023 metais minimali mėnesio alga sieks 840 eurų. Nuo sausio 1 d. patys už sveikatos draudimą mokantys gyventojai ir savarankiškai dirbantieji, kurie moka PSD įmokas nuo minimalios mėnesinės algos, kas mėnesį turės „Sodrai“ pervesti 58,63 euro.
Individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys, kurie moka 2,33 proc. dydžio PSD įmokas nuo MMA, 2023 metais per mėnesį mokės 19,57 euro dydžio įmokas.

VSD įmokų lubos
Su minimalios mėnesio algos pokyčiais susiję ir verslo liudijimus turinčių asmenų socialinio draudimo įmokų pasikeitimai. Gyventojai, vykdantys veiklą su verslo liudijimu, moka 8,72 proc. nuo MMA pensijų socialinio draudimo įmokos. 2023 metais visą mėnesį galiojančio verslo liudijimo VSD įmoka sieks 73,25 euro, jei asmuo nekaupia pensijai papildomai, ir 98,45 euro, jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime.
Visiems savarankiškai dirbantiems asmenims yra nustatytos atitinkamai 43 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) dydžio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, lubos. 2023 metais vidutinis darbo užmokestis įmokų bazei skaičiuoti bus 1684,90 euro. Todėl didės maksimali suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos, – savarankiškai dirbantiems asmenims ji sieks 72 450,70 euro.