Atvirumo valandėlė

Nuo vienatvės išsigelbėti nepavyko

Genovaitė ŠNUROVA

Vos tik pagalvojusi apie buvusio kaimyno Nikodemo gyvenimą, prisiminiau anekdotą. Labai seną. Jį, manau, visi esate girdėję. Tas anekdotas apie tai, kad gerokai per šešiasdešimtį metų perkopęs senbernis buvo prikalbintas vesti. Ilgai, sako, vyriškis atsisakinėjo, bet galiausiai sutiko, nes jam buvo mestas paskutinis ir bene pats svariausias argumentas – sulauksi visiškos senatvės, pasiligosi, tai nebus kam paduoti net vandens stiklinės. Vyriškis ryžosi vesti, o po keleto metų iš tikrųjų pasiligojo. Guli patale ir galvoja – vandens paduoti tikrai yra kam, bet kad gerti nesinori…
Kai aš dar basa lakstydavau po kiemą, vis pasidairinėdavau į kaimyno Nikodemo sodą, kuriame augo daug vaismedžių. Mes ir patys savo sodą turėjome, bet jis manęs kažkodėl nedomino, užtat už tvoros auganti dar Nikodemo tėvo sodinta obelis neleido man ramiai gyventi. Jos obuoliai buvo tokie skanūs, kad aš apie jokį kitą skanėstą net galvoti negalėjau. Betgi pabandyk juos pasiekti, kai netgi žemiausia šaka – gerokai virš mano galvos. Dar viena didelė kliūtis – žabarų tvora. Gerai pagalvojusi, sumąsčiau, kad ją galima šiek tiek praardyti, įlįsti, pasirinkti krituolių, sugrįžti, viską gražiai užtaisyti ir ramiai gyventi toliau. Tokia „praktika“ ilgai naudojausi. Bet vieną kartą Nikodemas mane pagavo – vos tik įlindau ir… capt už pakarpos…

Tęsinį skaitykite 2019 06 22 „Utenyje“