Šventadienio paraštėse

Šventasis Sostas pasirengęs padėti, du kardinolai išvyko į Ukrainą

Šventasis Sostas pasirengęs padaryti viską, kad tarnautų taikai. Šiomis dienomis du kardinolai bus Ukrainoje, kad tarnautų žmonėms, padėtų jiems, – sekmadienio „Viešpaties Angelo“ susitikime Šv. Petro aikštėje sakė Pranciškus.
Pasak jo, šiomis dienomis Ukrainoje svečiuosis kardinolas K. Krajewski, popiežiškasis išmaldininkas, kad išdalytų pagalbos siuntą vargstantiems, ir kardinolas M. Czerny, Pagalbos integraliam žmogaus vystymuisi dikasterijos laikinasis vadovas.
„Dviejų kardinolų buvimas ten yra ne tik popiežiaus atstovavimas, bet ir visų krikščionių, kurie nori prieiti arčiau ir pasakyti: „Karas yra beprotybė! Sustokite, prašau! Pažvelkite į šį žiaurumą!“, – sakė Pranciškus.
Pasveikinęs įvairias piligrimų iš Italijos ir kitų kraštų grupes, tarp kurių ir grupę iš Irako, atvykusią paminėti jo kelionės į tą kraštą metinių, popiežius pridūrė: „šią popietę kartu su Romos kurijos bendradarbiais pradėsime dvasines pratybas. Į savo maldas įtrauksime visus Bažnyčios ir žmonių šeimos poreikius. Prašome ir jus melstis už mus. Linkiu visiems gero sekmadienio ir vaisingos gavėnios kelionės! Gerų pietų ir iki pasimatymo.“ (RK / Vatican News)