Aktualijos

„Šviesa teka teisiajam, džiaugsmas – doros širdies žmogui“ (Ps 97, 11)“.

Kiekvieno mūsų širdies tvartelyje užgimstantis Kristus yra šviesa, tekanti į mus. Šita šviesa yra Viešpaties meilės aktas, leidžiantis mums atgimti. Pakilti iš nuopuolio ir nuodėmės. Gyvendami neramiais laikais, kai vyksta karas Ukrainoje ir Šventojoje Žemėje, turime spindėti meile ir atjauta ne tik savo artimui, bet kiekvienam kare žūstančiam ar suluošintam teisiajam, kiekvienam, kuris neteko namų ir netgi Tėvynės. Gimstantis Kristus kviečia mus ne tik aukoti, bet ir aukotis, kad turėtume daug gyvenimo, turėtume jo apsčiai.

Taikos ir ramybės Jūsų namams! Vilties ir meilės!

Vytaautas Kaziela