Aktualijos

PETRAS PANAVAS 1933 09 06–2024 04 10

Su giliu liūdesiu pranešame, kad š. m. balandžio 10 d., eidamas 91-uosius metus, mirė poetas, prozininkas, dramaturgas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Petras Panavas.

Petras Panavas gimė 1933 m. rugsėjo 6 d. Vingiriuose, Ignalinos rajone. Vidurinę mokyklą baigė Ignalinoje, vėliau dirbo kultūros namuose, tarnavo kariuomenėje. Neakivaizdiniu būdu studijavo Vilniaus universitete, 1964 m. baigė Istorijos-filologijos fakultetą. Po studijų ilgą laiką dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, istoriją Cirkliškio žemės ūkio technikume, Švenčionių rajone. Nuo 1972 m. gyveno Utenoje, čia dirbo mokytoju pagrindinėse, vidurinėse mokyklose, rajono mero patarėju.

Kaip poetas debiutavo 1973 m. eilėraščių knyga „Žemės tyla“. Vėliau išleido poezijos rinkinius „Po debesiu baltu“ (1978), „Galulaukės mūsų banguotos“ (1983), „Tarpežerių regėjimai“ (1991), „Dausojimai“ (1993), „Pabuvimas“ (1998), „Kokios gražios jūs iš nuotolio“ (2001), „Ateini, pareini, nueini…“ (2002), „Praamžiaus paunksmėje“ (2009). Yra išleidęs ir dvi vaikams skirtas eilėraščių knygas „Gandras neša Dionizą“ (2007) ir „Sugrįžkit, gervelės…“ (2008). 2004 m. Petras Panavas išleido istorinę dramą „Daumantas“. Šios dramos motyvais Utenos kultūros centro „Žaliaduonių“ teatras buvo pastatęs spektaklį.

Petras Panavas taip pat yra išleidęs autorinę prozos knygą „Įkvėpimo auka“ (2010), sakmių ir giesmių knygą „Tarp dviejų upynų“ (2013), sakmę apie poetą Antaną Miškinį „Trys broliai, juodvarniais lakstantys“ (2018). Taip pat yra publikavęs atsiminimų fragmentų apie Antaną Miškinį, Joną Šiožinį, Petrą Širvį, Juozą Baltušį, Česlovą Kudabą, Eugeniją Šimkūnaitę. Jo kūrybos buvo įtraukta į almanachus „Poezijos pavasaris“, „Verdenė“, „Birželio sodai“, „Žiemos žodžiai“, įvairius eilėraščių rinkinius ir rinktines, yra išvertęs eilėraščių iš ukrainiečių kalbos. 

Petro Panavo kūryba buvo įvertinta Antano Miškinio premija (2003), Miko ir Kipro Petrauskų premija (2004), Vlado Šlaito premija (2011). 2018 m. jam suteiktas Utenos garbės piliečio vardas.

Petras Panavas Lietuvos rašytojų sąjungos narys buvo nuo 1979 metų.

Dėl netekties reiškiame nuoširdžią užuojautą Velionio artimiesiems.

Velionis bus pašarvotas Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios Pirmoje šarvojimo salėje ( Aušros g. 78, Utena). Atsisveikinti bus galima nuo balandžio 11 dienos 11 valandos. Šv. Mišios balandžio 12 dieną 8 valandą. Karstas išnešamas balandžio 12 dieną 12 valandą. Velionis bus palaidotas Rašės kapinėse.

Lietuvos rašytojų sąjunga