Aktualijos

„Mero rezervo lėšos – pagalba gyventojams gaisrų ar stichinių nelaimių  atvejais

Rugpjūčio pabaiga Utenos rajone buvo paženklinta stichiniu meteorologiniu reiškiu – audra, kuri ir gyventojams, ir gamtai padarė daug nuostolių. Ypač nukentėjo Užpalių kraštas, kuriame audra nepagailėjo nei kapinių, nei miškų, nei gyvenamųjų namų.

Informuojame, kad gyventojai, dėl minėtos audros patyrę nuostolių, gali kreiptis į Utenos rajono savivaldybę, kad iš Utenos rajono savivaldybės mero rezervo galėtų gauti lėšų nuostoliams iš dalies padegti.

Pagal 2023 m. balandžio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-75 patvirtintą  Utenos rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašą maksimalus paramos dydis gali būti ne daugiau 10 tūkst. Eur ir skiriama ne daugiau kaip 30 proc. nuo patirtų (neatlygintų draudimo) išlaidų. 

Pažymėtina, kad mero rezervo lėšos gali būti skiriamos fiziniams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Lėšos fiziniams asmenims skiriamos, kai nuo įvykio (gaisro ar stichinės nelaimės)  praėjo ne daugiau, kaip 60 k. d. Parama skiriama nuostoliams, padarytiems vieninteliam turimam gyvenamajam būstui, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta, bei ūkiniams pastatams (tvartui, daržinei ar kitam ūkiniam pastatui) iš dalies atlyginti;

Asmuo, besikreipiantis gauti lėšų iš mero rezervo, turi pateikti:

  • prašymą, kuriame nurodo vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą, datą, kada įvyko gaisras ar stichinė nelaimė, sugadinto nekilnojamojo turto pavadinimą ir jo buvimo adresą. Prašyme nurodomi kartu gyvenantys asmenys ir patvirtinama, kad besikreipiantis asmuo ir kartu gyvenantys asmenys neturi kito jiems nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo būsto. Prašyme aprašomi patirti nuostoliai, informacija ar turtas buvo draustas, gauta (numatoma gauti) draudimo suma ir nurodoma prašoma suma nuostoliams iš dalies padengti;
  • įvykį (gaisrą ar stichinės nelaimę) ir jo datą  patvirtinantį dokumentą – pažymą dėl kilusio gaisro;
  • draudimo poliso kopiją (jei turtas draustas) ir draudimo pateiktą dokumentą, kiek nuostolių bus atlyginta;
  • įvykio metu sugadinto nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentų kopijos;
  • nuostoliams padengti reikalingų išlaidų paskaičiavimą (sąmatą) ir padarytų nuostolių nekilnojamajam turtui nuotraukas;
  • išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas (sutartis, sąskaitas-faktūras), jei išlaidos jau patirtos.

Dėl išsamesnės informacijos arba pasikonsultuoti seniūnijų gyventojams reikia kreiptis į vietos seniūnijos administraciją (seniūną).

Prašymus dėl mero rezervo lėšų skyrimo gyvenamojo būsto ir ūkinės paskirties pastatų nuostoliams padengti galima rasti Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje https://www.utena.lt/lt/4594-mero-rezervo-lesos-pagalba-gyventojams-gaisru-ar-stichiniu-nelaimiu-atvejais

Utenos rajono savivaldybės administracija