Šventadienio paraštėse

Popiežius: Marijos ašaros kalba apie Dievo atjautą mums visiems

Popiežius grupei tikinčiųjų iš Sirakūzų priminė sopulingosios Marijos ašarų prasmę ir prašė malonės verkti su verkiančiais. Marija verkia dėl savo kenčiančių vaikų. Marijos ašaros mums kalba apie Dievo atjautą mums visiems. Todėl, anot Pranciškaus, svarbu skirti dėmesį Dievo atjautai mums.

Kreipdamasis audiencijoje šeštadienį, balandžio 6 d., į Šv. Angelės Merici labdaros fondo darbuotojus ir savanorius, besirūpinančius neįgaliųjų, senelių, vienišų ir socialinius sunkumus patiriančiųjų žmonių globa ir gerove, Pranciškus atkreipė dėmesį į fondo dangiškąją globėją ir Sirakūzuose garsųjį Marijos paveikslą, iš kurio 1953 metais prasiveržė žmogaus ašaros.

Marijos, mūsų dangiškosios Motinos, ašaros liudija Dievo atjautą. Jis mums visiems padovanojo savo Motiną, kuri verkia tokiomis pačiomis kaip mūsų ašaromis, kad sunkumuose nesijaustume vieniši. Viešpats nori, kad Švč. M. Marijos ašaros sudrėkintų nuo abejingumo išdžiūvusias ir suminkštintų savanaudiškumo sukietintas mūsų širdis. Jis trokšta, kad mūsų sąžinės būtų jautrios brolių ir seserų kentėjimams ir būtume atjautūs jų poreikiams, įsipareigotume juos pakelti iš vargo, paremti ir palydėti gyvenime.

Popiežius patikino, kad visa tai sudaro Sirakūzų labdaros fondo darbų paveldą, kurį būtina išsaugoti. Profesionaliu darbu ir pasiaukojimo dvasia paremtas fondas veikia tam, kad konkrečiais veiksmais liudytų tai, ką reiškia Švč. M. Marijos ašaros ir tuo pat metu nušluostytų verkiančių jos vaikų ašaras.

Priminęs, kad Fondas savo veikloje vadovaujasi Evangelija, popiežius prašė jo narių toliau semtis iš šio šaltinio. Jėzus prašo mūsų niekuomet neatskirti meilės Dievui nuo meilės artimui, ypač meilės vargstantiesiems, ir patikino, kad būsime teisiami ne pagal mūsų išorinius darbus, o pagal meilę, kurią gebėjome tarsi paguodos aliejų išlieti ant brolių ir seserų žaizdų.

Popiežius taip pat prašė Šv. Angelės Merici labdaros fondo atstovams ypatingos malonės: gebėjimo susijaudinti – verkti su verkiančiais. Abejingumą, individualizmą ir širdies nejautrumą popiežius pavadino didžiausiais visuomenę kamuojančiais blogiais. Negailėkite jėgų atjausdami silpnuosius, nes juose yra Jėzus. Marijos ašaros tegloboja ir teužtaria jus, sakė popiežius ir paprašė audiencijos dalyvių neužmiršti pasimelsti už jį. (SAK / Vatican News)