Aktualijos

Ženklinimas – atsakingas, sąmoningas ir pagarbus požiūris į gyvūną

Jau beveik visus metus, nuo 2021 m. gegužės 1-osios, privalome pasirūpinti savo keturkojų draugų – kačių, šunų ir šeškų – ženklinimu mikroschemomis ir registravimu Gyvūnų augintinių registre. Nes, kaip numatoma teisės aktuose, už katės, šuns ar šeško paženklinimą ir įregistravimą atsako jų laikytojas ar savininkas. Kiekvienas savininkas savo augintinius privalo paženklinti ir įregistruoti iki šių metų gegužės 1 d.
Kokia minėtų gyvūnų ženklinimo ir registravimo situacija Utenos rajone, ar rajono gyventojai noriai ženklina augintinius, ar baiminamasi padidėjusio bešeimininkiais tapusių augintinių skaičiaus po gegužės 1-osios, – apie tai kalbamės su Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Rosita Deveikiene.

Gerbiama vedėja, pirmiausia – kodėl reikia ženklinti gyvūnus?
Meilė gyvūnui – tai ne tik paduoti jam dubenėlį maisto ir vandens. Meilė gyvūnui – tai pirmiausia atsakingas, sąmoningas ir pagarbus požiūris į gyvūną, suprantant jo poreikius ir juos patenkinant. Ne be reikalo LR Seimas 2022-uosius paskelbė gyvūnų gerovės metais. Statistikos duomenimis, net 70 proc. namų ūkių Lietuvoje laiko augintinį. Ir tik 15 proc. jų yra paženklinti ir registruoti. Dar vienas nedžiuginantis skaičius: kasmet į prieglaudas patenka per 15000 šunų ir kačių. Ir tik maža dalis jų vėl grįžta pas šeimininkus. Deja, perpildytų prieglaudų ir benamių gyvūnų skaičiaus augimą dažniausiai lemia žmonių atsakomybės stoka, o šio skaičiaus mažinimą turėtų mažinti gyvūnų ženklinimas. Juk nė vienas šeimininkas negali būti tikras, kad jo augintinis nepabėgs, nenuklys ar nedings neaiškiomis aplinkybėmis. Taip atsitikus, ženklinimas gali būti vienintelis būdas rasti keturkojį šeimos narį. Todėl turim suprasti, kad ženklinimas ir registravimas pirmiausia padeda užtikrinti paties gyvūno gerovę, kartu išspręsti šeimininkui iškilusias problemas.
Kokie teisės aktai reglamentuoja augintinių ženklinimą?
Šunų, kačių ir šeškų ženklinimas, taip pat ir registravimas, laikymas bei gydymas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (nauja redakcija nuo 2021-05-01) 2 skirsnyje. Įstatyme nurodoma, kad nuo 2021 m. gegužės 1 d. naujai atvesti šunys, katės, šeškai turi būti suženklinti mikroschemomis ir užregistruoti per keturis mėnesius, o iki 2021 m. gegužės mėn. atvesti gyvūnai turi būti suženklinti mikroschemomis ir registruoti per metus, t. y. iki 2022 m. gegužės 1 d., bet ne vėliau kaip iki perdavimo kitam savininkui ar laikytojui. Jeigu katės, šunys ar šeškai yra naudojami versliniam veisimui ir yra atvesti iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, jie jau turėjo būti paženklinti ir registruoti iki 2021 m. rugsėjo 1 d.
Kiti gyvūnai augintiniai ženklinami LR žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių 16 punkte nurodytomis mikroschemomis savanoriškai ir jų paženklinimo terminai nėra taikomi.
Kaip yra ženklinami gyvūnai?

Ženklinimas – tai procedūra, kurios metu mikroschema yra implantuojama augintiniui po oda tarp menčių. Tai neskausminga ir nekenksminga procedūra, trunkanti kelias sekundes. Mikroschema yra labai maža, ryžio grūdo dydžio plastikinė kapsulė, kuri po oda įleidžiama specialia injekcine adata. Mikroschemoje yra užkoduotas 15 skaičių unikalus kodas, kurį galima nuskaityti elektoriniu skaitytuvu. Po procedūros mikroschemos duomenys privalo būti užregistruojami ir informacija apie augintinį ir jo savininką atsiduria Gyvūnų augintinių registre (GAR). Primenu, kad gyvūnus gali ženklinti tik veterinarijos gydytojas ar kitas ženklinimo paslaugas teikiantis asmuo, turintis leidimą atlikti šią paslaugą. Susiruošę ženklinti savo augintinį, gyventojai turi kreiptis į veterinarijos gydytoją ar kliniką, kur už tam tikrą mokestį ir bus atlikta ženklinimo procedūra.
Kokie veterinarijos gydytojai ir klinikos Utenos rajone teikia ženklinimo paslaugą?
Utenos rajone šiuo metu tokią paslaugą teikia penkios įstaigos. Visos jos yra įsikūrusios mieste. Tai Audriaus Kimonto veterinarijos paslaugų įmonė, esanti K. Donelaičio g. 15 A, mažoji bendrija ,,Tomo Cicėno veterinarijos paslaugos“, įsikūrusi Smėlio g. 4-17, UAB „Trivitas“ (J. Basanavičiaus g. 47), UAB „Tarandės gyvūnų namai“ (K. Donelaičio g. 10). Gyvūnus ženklina ir Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija, esanti J. Basanavičiaus g. 118. artimiausius veterinarijos paslaugų teikėjus ir paslaugų įkainius galite rasti čia https://pazenklinkmane.lt/
Kiek gyvūnų Utenos rajone šiuo metu yra suženklina ir užregistruota?
Vadovaujantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatomis, kačių, šunų ir šeškų, taip pat pagal poreikį kitų gyvūnų augintinių registravimą ir ženklinimą organizuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Sausio 1 d. duomenimis, Utenos rajono gyventojai iš viso laikė 4843 augintinius. Iš jų šeškų – 9, šunų – 2340, kačių – 2494.
Minėjote, kad ženklinimo paslauga mokama. Ar yra numatyta ženklinimo išlaidų kompensacija atskiroms gyventojų grupėms?
Taip. Gyvūnų augintinių, atvestų iki 2021 m. gegužės 1 d., ženklinimo ir registravimo išlaidos iš valstybės biudžeto iki 2022 m. gegužės 1 d. yra kompensuojamos socialinės pašalpos gavėjams ir gyvūnų globėjams. Kompensacijos suma už vieno gyvūno augintinio paženklinimą ir registravimą negali viršyti 15 eurų ir kompensuojama ne daugiau kaip už tris gyvūnus. Jei socialinės pašalpos gavėjų ar gyvūnų augintinių globėjų prižiūrimi augintiniai buvo paženklinti iki 2021 m. gruodžio 29 d., kompensacijos bus mokamos tiesiogiai gyvūnų augintinių savininkams ir globėjams, pateikusiems reikalingus dokumentus Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA).
Reikia pateikti pažymą, gautą iš savivaldybės administracijos, patvirtinančią, kad augintinio savininkas gauna socialinę pašalpą, ir prašymą dėl išlaidų už socialinės pašalpos gavėjui arba gyvūnų globėjui suteiktas paslaugas. Gyvūnų globėjai privalės NMA pateikti paslaugų teikėjo už suteiktas paslaugas išrašytos sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros bei apmokėjimo už gautas paslaugas įrodymo dokumentą.
Jeigu minėtų grupių gyventojai ženklino ir registravo savo augintinius po 2021 m. gruodžio 29 d., kompensacijos bus mokamos procedūras atlikusiems veterinarijos gydytojams ir specialius mokymus baigusiems žmonėms. Socialinės pašalpos gavėjas paslaugų teikėjams turi pateikti pažymą, gautą iš savivaldybės administracijos, patvirtinančią, kad jam yra skirta socialinė pašalpa.
Norisi atkreipti dėmesį, kad kompensacijos už gyvūnų augintinių ženklinimą ir registravimą bus mokomos tik tada, jei gyvūnas atvestas iki 2021 m. gegužės 1 d.
Ačiū už pokalbį.
Utenos rajono savivaldybės administracija