Aktualijos

KVIEČIAME ŪKININKUS TEIKTI PARAIŠKAS SAVIVALDYBĖS FINANSINEI PARAMAI GAUTI

Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. AĮ-798 „Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetus skelbimo“ Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetą „Įrangos, tiesiogiai susijusios su ūkinių gyvūnų priežiūra, pirminių gyvulininkystės produktų gamyba ir žemės ūkio produkcijos perdirbimu, modernizavimas“.
Galimi pareiškėjai – žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai, įregistravę ūkininko ūkį bei valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (valdos centras registruotas Utenos rajone). Ūkio VED (valdos ekonominis dydis), apskaičiuotas 2021 m. sausio 1 d., ne didesnis kaip 4 000. Prioritetas teikiamas ūkininkams, kurie per pastaruosius trejus metus iš šios programos nėra gavę paramos.
Vienam projektui įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 60 proc. projekto išlaidų. Didžiausia finansavimo suma vienam projektui gali būti ne didesnė kaip 1000,00 Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidos:
*susijusios su žemės ūkio produkcijos gamyba, perdirbimu ir realizavimu;
*susijusios su ūkinių gyvūnų priežiūra;
* susijusios su sodininkystės, daržininkystės, dekoratyvinių augalų įsigijimu ir priežiūra.
Projektų paraiškos priimamos nuo 2021 m. liepos 5 d. iki 2021 m. liepos 30 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje (Utenio a. 4, 103 kabinetas). Projektų paraiškas taip pat galima teikti ir per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt) bei elektroniniu paštu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu) info@utena.lt.
Projekto paraišką (word formatu), Projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą galima rasti Utenos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.utena.lt.
Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, tel. 8 (389) 64010, el. p. raimonda.jankauskiene@utena.lt ir Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vyresn. specialistė Indrė Dikinienė, tel. 8 (389) 43538, el. p. indre.dikiniene@utena.lt.
Utenos rajono savivaldybės administracija