Aktualijos

Gyventojams kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-191 patvirtintas Dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Savivaldybės taryba kiekvienais metais numato tikslines lėšas savivaldybės gyventojų dantų protezavimo paslaugoms finansuoti.
Teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų, turi privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti, gyvenamąją vietą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje deklaravę, neturintys teisės į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, darbingo amžiaus asmenys, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 250 Eur per mėnesį; nedirba dėl objektyvių priežasčių (mokosi, augina mažamečius vaikus, ieško darbo, patekę į kritinę situaciją).
Dantų protezavimo paslaugos teikiamos, kai burna yra sanuota ir paruošta dantų protezavimui.
Dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš savivaldybės biudžeto, teikia VšĮ Utenos ligoninė (toliau – Ligoninė). Dantų protezavimo paslaugų išlaidų vienam asmeniui kompensuojama suma negali viršyti Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos apraše nustatytų bazinių dydžių. Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos pagal faktines dantų protezavimo išlaidas. Dantų protezavimo paslaugos kompensuojamos tik visiškai baigus dantų protezavimą. Asmenų prašymai gauti kompensaciją už savo lėšomis atliktas dantų protezavimo paslaugas netenkinami.
Asmenys, pageidaujantys gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, dėl dantų protezavimo pagrįstumo įvertinimo turi kreiptis į Ligoninės gydytoją odontologą. Konsultacijos metu gydytojas odontologas siūlo pacientui užpildyti Prašymo formą.
Asmuo pateikia Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriui Prašymą ir visus reikalingus dokumentus (priklausomai nuo aplinkybių):
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
gydytojo odontologo arba gydytojų odontologų konsiliumo (kai yra nustatytas sudėtingesnio gydymo technologijos būtinumas) išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a) ir kt.
Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo tvirtina Asmenų, turinčių teisę į kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas iš savivaldybės biudžeto lėšų, sąrašą ir pateikia Ligoninei.
Papildoma informacija teikiama tel.: (8 389) 63 991, 61 622, el. p. socrupyba@utena.lt arba atvykus į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių (Utenio a. 4. Utena), 122 kab.
„Utenio“ ir Utenos rajono savivaldybės administracijos inf.