Aktualijos

Utenos rajono savivaldybės taryboje: „Jokūbo kopėčios“ ir kiti sprendimai

Genovaitė ŠNUROVA

Rugsėjo mėnesio Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) posėdžio darbotvarkėje tebuvo vos per 20 klausimų. Posėdyje nedalyvavo tik Daiva Pečionė. Prieš prasidedant posėdžiui – šventiška akimirka. Su 65-uoju gimtadieniu buvo pasveikintas ne vieną kadenciją Tarybos nariu buvęs ir šiuo metu tebesantis Robertas Miliauskas. Sukaktuvininkas sakėsi nesitikėjęs tokios malonios akimirkos, nes visą laiką manęs, kad pasveikinami tik jubiliatai, kurių gimimo metų skaičius baigiasi nuliu. „Esu uteniškis nuo 1986 metų, – sakė R. Miliauskas. – Jokių privilegijų sau tikrai nenoriu, noriu tik didžiuotis Utena ir jos žmonėmis.“ Tarybos posėdis vyko kaip niekad ramiai. Netgi Marijus Kaukėnas, visada turintis ko paklausti, dėl to pasiaiškinti, neretai ir replikuoti, šį kartą buvo itin ramus. O ir kiti Tarybos nariai, visus klausimus tarpusavyje išdiskutavę prieš ruošdamiesi posėdžiui, nebuvo labai aktyvūs. Jurijus Blakunovas paklausė Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo Romualdo Kraulišo, kiek šiuo metu dar dirba pensinio amžiaus mokytojų, kiek jų išeis į pensiją per artimiausius penkerius metus ir ar ruošiama jiems pamaina. Jam buvo atsakyta, kad šiuo metu iš viso dirba apie 560 mokytojų, pensinio amžiaus – vos keletas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose jų šiek tiek per daug, pradinukų mokytojų – tiek, kiek reikia, o 5–12 klasėse yra pedagogų perteklius, todėl dauguma jų turi nepilną krūvį. Ateityje trūks chemikų, matematikų, fizikų. Svarstant kitus klausimus Tarybos narys Albinas Grincevičius pastebėjo, kad į A. ir M. Miškinių sodybą, esančią Juknėnų kaime, atvažiuoja daug žmonių, atvyksta ekskursijų. Suprantama, kad keliuką į šią sodybą reikia asfaltuoti, bet ką daryti su prie įvažiavimo į Juknėnus stovinčia apleista ferma? Ji gadina visą vaizdą. Taryba nutarė pakeisti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 metų vasario mėnesio sprendimą „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“, patikslino Utenos rajono savivaldybės biudžetą (jis padidintas 235,9 tūkst. Eur). Prognozuotas pajamas viršijančios pajamos gautos iš įvairių šaltinių: nekilnojamojo turto mokesčio (30 tūkst. Eur), pajamos iš baudų ir konfiskacijos (10,8 tūkst. Eur), valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirta papildoma dotacija iš valstybės biudžeto (178,7 tūkst. Eur), o Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskyrė 16,4 tūkst. Eur Aukštakalnio progimnazijos pastatui modernizuoti. 50 proc. lėšų turi prisidėti savivaldybė. Papildomas biudžeto pajamas (39,3 tūkst. Eur) nutarta paskirti švietimo įstaigoms: Krašuonos progimnazijai (4 tūkst. Eur) lietaus nuotekų stovo remontui; Aukštakalnio progimnazijai (8,2tūkst. Eur) pastato modernizavimo investicijoms; daugiafunkciam sporto centrui (5 tūkst. Eur) motokroso išlaidoms padengti; A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai (7,4 tūkst. Eur) sanitarinių mazgų remonto išlaidoms ir kt. Taryba nusprendė teikti UAB „Autopervežimai“ 2019 m. žemės nuomos mokesčio lengvatą (1 500 Eur) už 2019 m. suteiktą 3 000 Eur paramą VšĮ „Utenos Juventus“ sportinei veiklai. Taryba nusprendė pritarti projektui „Liepų gatvės, Joneliškio kaime, Utenos rajone, sutvarkymas, siekiant išplėsti viešąją susisiekimo infrastruktūrą“. Nustatytas UAB Utenos šilumos tinklai šilumos bazinės kainos 3-ejų metų galiojimo laikotarpis. Šis principas naudingas tiek bendrovei, tiek vartotojams, kadangi kainodarai įtakos turintys veiksniai pagrįstai įvertinami. Nuspręsta pirkti vieno kambario (iki 40 kv. m su visais komunaliniais patogumais) socialinį būstą Utenos mieste skelbiamų derybų būdu už ne daugiau kaip 24 600 Eur. Utenos rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui įsigyti, sąraše yra įrašyta 100 asmenų. O savivaldybės socialinio būto fondą sudaro 101 būstas. Tinkami gyventi būstai išnuomoti socialinio būsto nuomos sąlygomis. Dėl būstų trūkumo asmenys ir šeimos, įrašytos į sąrašą, socialinio būsto laukia daugiau nei 10 metų. Pirmuoju numeriu sąraše asmuo įrašytas 1996 metais. Daugiausia asmenų, įrašytų į sąrašą, yra vieniši, laukiantys vieno kambario būsto. Taryba sutiko perimti savivaldybės nuosavybėn savarankiškoms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį šiuo metu Lietuvos kariuomenės patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – butą, esantį Taikos g. 14-82. Butas šiuo adresu nereikalingas Lietuvos kariuomenės funkcijoms įgyvendinti, todėl ir siūloma perimti jį į savivaldybės būsto fondą. Taryba patvirtino 2020-ųjų metų, paskelbtų Eugenijos Šimkūnaitės metais, minėjimo organizavimo laikinąją komisiją. Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius metus paskelbė Eugenijos Šimkūnaitės metais. Šį sprendimą parlamentarai priėmė atsižvelgdami į tai, kad kitąmet sukanka 100 metų, kai gimė habilituota biologijos mokslų daktarė, išstudijavusi ir moksliškai aprašiusi daug vaistažolinių augalų, sugebėjusi išpopuliarinti lietuvių vaistažolininkystės ir liaudies medicinos patirtį. Taryba pripažino nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti Utenos rajone esantį ir savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – patalpas Dvaro g. 8-9, Jotaučiuose, ir perduoti jas Labdaros ir paramos fondui „Jokūbo kopėčios“ pagal panaudos sutartį iki turtas bus parduotas aukcione, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų laikotarpiui nuo sutarties pasirašymo dienos. Šiose patalpose numatyta steigti paramos, gailestingumo bei adaptacijos namus, pagalbos centrus teikiant paramą, labdarą, dvasinę pagalbą bei kitaip padedant rizikos faktoriaus asmenims (sergantiems priklausomybių ligomis, benamiams, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, patyrusiems smurtą ir prievartą, asocialiems asmenims ir jų šeimoms). Be to, labdaros ir paramos fondas „Jokūbo kopėčios“ numato vykdyti šviečiamąją ir prevencinę veiklą su vaikais, paaugliais ir jaunimu, organizuojant stovyklas, šventes, įvairių formų mokymus apie gyvenimą be priklausomybių ir charakterio formavimą, paremtą krikščioniškais principais, dalyvaujant visuomenei naudinguose projektuose ir programose. Tarybos narį Žydrūną Urboną domino, ar šios organizacijos nariai jau buvo susitikę su Jotaučių bendruomenės žmonėmis, ar žino jų nuomonę. J. Blakunovas domėjosi, ar čia bus teikiamos apgyvendinimo paslaugos patyrusiems smurtą, o A. Grincevičius norėjo žinoti, kas finansuos šį projektą. Šios labdaros organizacijos atstovai, atvykę į Tarybos posėdį, paaiškino, kad su minėtos gyvenvietės bendruomene dar nesikalbėjo, nes nežinojo, ar Taryba pritars jų sumanymui. Finansavimo tikisi iš įvairių paramos fondų (tarp jų ir užsienio), o patalpas susiremontuotų pamažu, atskirais etapais, nes viso pastato remontui reikia labai daug lėšų. Ir dar užtikrino, kad čia „nebus palaida bala“, kad čia apgyvendintieji turės laikytis taisyklių, todėl vietos bendruomenei neturėtų trukdyti. Tarybos posėdis baigėsi per rekordiškai trumpą laiką – vos per porą valandų.