Aktualijos

Bus išdalinta 1600 konteinerių

2022 m. Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius pateikė paraišką LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) dėl dotacijos gavimo individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti. Utenos rajono savivaldybės teritorijoje numatoma išdalinti 800 vnt. stiklo, stiklo pakuotės atliekoms surinkti konteinerių ir 800 vnt. visų rūšių pakuotės atliekoms surinkti konteinerių. Bendra projekto vertė – 42592,00 Eur.
Gegužės 25 d. pasirašyta Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartis. Nuo sutarties pasirašymo dienos individualūs antrinių žaliavų surinkimo konteineriai turės būti pristatyti per 3 mėnesius.
Finansavimas skirtas pagal priemonę „Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti“. Finansuota 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, likusią dalį finansuos gamintojų importuotojų organizacijos.

Utenos rajono savivaldybės administracija