Aktualijos

Rugsėjo danguje – paslaptinga Zodiako šviesa ir neeilinis Jupiterio priartėjimas

Jonas Vaiškūnas

Visu savo grožiu sušvis Paukščių takas
Paukščių takas giedromis rugsėjo naktimis sušvis visu savo gražumu. Vakarais driekdamasis šiaurės-pietų kryptimi jis iškils aukštai virš mūsų galvų, pasak mūsų senolių, taps kelrodžiu paukščiams skristi į Dausas – įsivaizduojamą šviesos ir šilumos erdvę, aukščiausiojo Dievo buveinę, plytinčią virš dangaus skliauto.
Rugsėjo vakarais pirmąja vakaro „žvaigžde“, kaip ir anksčiau, bus Jupiterio planeta, įsižiebianti neaukštai virš rytų horizonto. Jai įkandin ties zenitu įsižiebs ryškioji Vega. Į rytus nuo jos išryškės Gulbės žvaigždynas su savo ryškiausia žvaigžde – Denebu. Vakarų link leisis ryškusis Arktūras. Jam iš dešinės riedės Grįžulo ratai. Į šiaurės rytus slinks Vežėjo žvaigždynas su šviesiąja Kapela. Pietuose Erelio žvaigždyne aukštokai žibės Altayras. Tuo metu virš rytų horizonto kops Andromedos ir Pegaso žvaigždynai. Kairiau ir aukščiau (šiaurės rytuose) tarp Paukščių tako žvaigždžių išsiskirs išraiškinga W raidės pavidalo Kasiopėja. Įdėmesni stebėtojai galės susirasti ir zodiakinius Avino, Žuvų, Vandenio, Ožiaragio ir Šaulio žvaigždynus.

Išsiskirs Jupiteris ir Saturnas
Jupiteris rugsėjo vakarais išsiskirs savo ryškia šviesa – virš rytų horizonto ties Žuvų ir Banginio žvaigždynų riba. Kaip ryškiausia vakaro žvaigždė sušvisdamas neaukštai palei rytų horizontą jis gerokai savo šviesiu lenkia kiek dešiniau palei pietryčių horizontą, Ožiaragio žvaigždyne, švytintį Saturną. Rugsėjo 11–12 d. netoli Jupiterio praslinks pilnas Mėnulis.
Rugsėjo 26 d. Jupiteris atsidurs opozicijoje ir visą naktį itin ryškiai švytės danguje. Tai bus didžiausia Jupiterio opozicija per 70 metų. Opozicijos metu mūsų planeta atsidurs tarp Saulės ir Jupiterio, tai yra arčiau Jupiterio planetos nei įprasta. O kadangi ir pats Jupiteris tuo metu artės prie kas 12 metų pasikartojančio savo artimiausio nuotolio nuo Saulės, tai ši jo opozicija bus didžiausia per pastaruosius 70 metų!
Rausvasis Marsas spindės rytais aukštai pietuose pakylančiame Tauro žvaigždyne. Rugsėjo 17 d. ankstų rytą virš Marso praslinks dylantis pusmėnulis.
Venera-Aušrinė ryškiai sužibs prieš saulėtekį Liūto žvaigždyne, virš rytų-šiaurės rytų horizonto. Antroje mėnesio pusėje ji priartės prie Saulės ir ją pamatyti bus nelengva.
Merkurijaus nematysime.
Rudens lygiadienis skelbs astronominį rudenį
Rugsėjo 23 d. 04 val. 03 min. Saulės disko centrui atsidūrus dangaus pusiaujo ir ekliptikos sankirtos taške, įvyks Rudens lygiadienis. Nuo šiol Saulė persislinks į dangaus pietų pusrutulį ir šiauriniame Žemės pusrutulyje prasidės astronominis ruduo. Rugsėjo 24 d. Saulė tekės tiksliai rytuose ir leisis tiksliai vakaruose, dienos bei nakties trukmė trumpam susilygins. Nuo šiol pusei metų dienos taps trumpesnės už naktis.

Pasirodys slaptinga Zodiako šviesa
Rugsėjo ir spalio mėnesiais, prieš auštant, susidarys sąlygos rytinėje dangaus pusėje pamatyti taip vadinamą Zodiako šviesą. Tai Saulės sistemos ekliptikos plokštumoje besitelkiančių kosminių dalelių atsispindėta Saulės šviesa. Maždaug 2-jų savaičių laikotarpiu, kuris šiemet kaip tik prasidės prieš rugsėjo 28 d. įvyksiančią Mėnulio jaunatį, žvelgiant į rytų padangę palei tekantį Liūto žvaigždyną galima bus pamatyti švytintį silpnos išsklaidytos šviesos kūgį, nukreiptą į žemę ir susieinantį įsivaizduojamoje ekliptikos juostoje. Saulei priešingoje ekliptikos dalyje pasirodys taip vadinamą atošvaistė – difuziškai švytinti 10° x 30° dydžio šviesos dėmė. Zodiako šviesą sukeliančios dulkės atsirado susidarant Saulės sistemos planetoms, o dabar pasipildo dulkėmis, atsirandančiomis susiduriant asteroidams ir meteoroidams.