Aktualijos

Knyga verčianti nelikti abejingais

Tomas Vyšniauskas

Poetas, publicistas, redaktorius Vytautas Kaziela yra išleidęs daugiau nei tuziną ryškių poezijos knygų (suaugusiems ir vaikams), pelnęs ne vieną literatūrinę premiją, sukūręs tekstų dainoms. Autorius ne tik kuria pats, bet ir stipriai prisideda (dažnai nukreipdamas žvilgsnį į kitų šiek tiek ignoruojamus periferijos, atokesnių kampelių kuriančiųjų klodus) prie literatūros puoselėjimo: inicijuoja įvairius kūrybinius almanachus, perspektyvių autorių kūrybos rinktines, vadovauja leidyklai „Kamonada“, yra iniciatyvos „Atokios stotys“ (skirtos periferijoje ir užsienyje gyvenančių autorių kūrybai) sumanytojas ir puoselėtojas. V. Kaziela aktyviai dalyvauja šalies kultūriniame, socialiniame ir politiniame gyvenime, savivaldos institucijose. Jam nesvetimas ir publicistikos žanras: dirbo „Tiesos“, „Dienos“ dienraščių, žurnalo „Gimtasis kraštas“ korespondentu, laikraščių „Utenos apskrities žinios“, „Utenos diena“, „Utenis“ vyriausiuoju redaktoriumi, yra išleidęs publicistikos rinktinę „Kelias namo“.

                      2023 metais pasirodė V. Kazielos dokumentinės eseistikos tekstų rinkinys „Kartu iki pergalės“. Knygoje surinktuose straipsniuose autorius detaliai perteikia svarbiausių šalies ir pasaulio įvykių nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios analizę. Tai savotiškas karo (o plačiąja prasme ir sukrėtimų laikotarpio) dienoraštis, empatiškos, neabejingos aplinkai asmenybės reakcija į įvykius Ukrainoje įsiveržus okupantų armijai bei Lietuvoje ir pasaulyje vykstančius su karu susijusius procesus (infliacija, energetikos išteklių krizė, visuomenės elgsenos ypatumai). Knyga įdomi ne tik kaip laikotarpio faktų metraštis, bet ir individo jausenų atspindžiais, karo brutalumų įtakos sociokultūrinėms slinktims paryškinimu. Greta fakto naratyve eina ir energetinis krūvis (emocijai svyruojant nuo bejėgiškumo, nevilties iki ryžto keisti pasaulį), išeities paieška ir aiškiai išreikšta pozicija. Tekstai liudija ne tik aplinkos vyksmą, bet ir asmenybės dramą pavojaus akivaizdoje – galima aiškiai justi pasakojančiojo tvirtą, bekompromisę pilietinę valą, pasiryžimą bet kokia kaina įveikti blogį ir tuo pačiu užčiuopti jautraus žmogaus pojūčius įsisąmoninant būties netvarumą. Galbūt mažiau empatiškam skaitytojui pasirodys, kad knygoje perteikiama pozicija pernelyg radikali ir vienpusiška, tačiau liejantis kraujui ir esant aiškiai identifikuotam blogiui ji visiškai suprantama ir pateisinama. Kaip ir nuoširdaus jausmo neslėpimas analizuojant įvykius. Nepaisant tvirtos ir nekvestionuojamos laikysenos, tekstuose proteguojamas ir humaniškumo išsaugojimas. Nepasiduodama aklam įtūžiui, tarsi suvokiant, jog neselektyvi neapykanta (kitakalbiams, politiniams oponentams, kitaip mąstantiems) yra ne mažesnis blogis. Tuo pačiu tekstuose atskleidžiamos ir visuomenės ydos pavojaus akivaizdoje (besaikis produktų pirkimas, bailumas, abejingumas ir t.t.). Gėrio ir blogio kova makropasaulyje atsispindi individo vidinio pasaulio atspalviuose, tekstai nutolsta nuo sauso dokumentavimo stilistikos, straipsniuose stipriai juntama emocija, vystosi įdomi įvykių chronologinio fiksavimo, dėmesio sociumo atoveiksmiams ir saikingo lyrizmo sintezė.

                      Nevengiama aktualijų sugretinti su įvairių praeities laikotarpių faktų, nuotaikų aidais. Čia iškyla įvykių dokumentavimo būtinybė ateities retrospektyvinei analizei (jausenų kitimo, procesų raidos nagrinėjimui). Įdomu palyginti „karšta galva“ užrašytą mintį su vėliau išaiškėjusiais faktais, spėlionėmis dėl karo trukmės, pabaigos scenarijų, pasekmių visuomenei trumpuoju periodu (tokį kitimą galime įžvelgti jau knygos eigoje) ar ilgesniu laikotarpiu. Knygos fone nusivylimas, pyktis, džiaugsmas dėl laimėjimų susipina su analitinėmis mintimis apie karo auką, kainą, pasekmes  ne tik kariaujančioms pusėms, bet ir pasauliui. „Bet tai nieko naujo. Tai tik kartojasi. <…> Ir masinės kapavietės, ir masiniai moterų prievartavimai“ (p. 43), – žmogaus prigimties tamsiąją pusę, nepavaldumą evoliucijai ir progresui atskleidžia knygoje dokumentuojami faktai ir jų iššauktos emocijos. Tuo pačiu keliamas klausimas, kodėl žmogus nepasimoko iš savo klaidų, galima priežastimi iškeliant aplinkos abejingumą. Buvusių laikotarpių ar įvykių analizėje ieškoma atsakymų ir į kitus svarbius klausimus, pvz., bandoma gilinti į manipuliavimo žmonėmis priemones, metodikas ir būdus jiems atsispirti. Įvykių sąsajų ieškoma ne tik laiko, bet ir vietos transformacijose – knygos tekstuose analizuojama, kaip susiję karo Ukrainoje aidai su mūsų šalyje vykstančiais socialiniais, ekonominiais procesais, kaip pasaulio galingųjų galimi veiksmai paveiktų kovos eigą, visada prioritetu iškeliant vertybes, o ne materialinę gerovę.

 Faktų išdėstymas, jų poveikio visuomenei išryškinimas, analitinė priežasčių ir išeities paieška, vidinio pasaulio integracija į visumos vyksmą, neslepiama emocija, brutalumo, kraštutinumų atskleidimas – tokios knygos reikalingos pilietiškumo skatinimui, netolerancijos blogiui protegavime, susitelkimui vardan tauraus tikslo. Tam, kad rytojų rašytume rašalu. Kraujas lai lieka knygose.

Redakcijos prierašas: knygą galima įsigyti portalo www.utenis.lt redakcijoje, A. Baranausko g. 17, Utena ((įėjimas iš kiemo pusės). Darbo dienomis nuo 8 iki 16 valandos. Lėšos bus skiriamos paramai kariaujančiai Ukrainai. Tel. pasiteiravimui +370 699 83088