Aktualijos

Dėl sakramentų katechezės

Mieli tėveliai, vaikai ir jaunime! Nors pandemija paliečia visas gyvenimo sritis, bet gyventi turime toliau. Vaikai eina į mokyklas, o mes kviečiame vaikus į parapinę katechezę. Eucharistijos (Pirmos Komunijos) ir Susitaikymo (Atgailos) sakramentų ateina 9–10 metų amžiaus vaikai, kurie pradėjo ketvirtą pradinės mokyklos klasę. Sutvirtinimo sakramento kviečiame jaunuolius, pradedant nuo pirmos gimnazijos klasės, sulaukusius 15-os metų amžiaus, lankiusius tikybos pamokas. Dėl anketų sakramentų registracijai kreipkitės į tikybos mokytoją arba į parapijos raštinę. Visi užsiėmimus Utenos mieste pradėsime iškilmingomis Mišiomis paskutinį rugsėjo sekmadienį, šiemet tai rugsėjo 27 d., 11.00 val. Smagu, nes vis daugiau tėvelių supranta, kad pasiruošimas sakramentams nėra vien vaiko reikalas, bet visos šeimos kelionė. Ir nori vaiką ne tik „prileisti“, bet ugdyti sąmoningu kataliku. Todėl tėčio ir mamos palaikymas, domėjimasis vaiko religiniu ugdymu yra labai svarbu. Ir patys tėveliai bus pakviesti kartą per mėnesį dalyvauti aktualių tikėjimo temų svarstyme. Sakramentą mes gauname kaip supakuotą dovaną. Kad galėtume naudotis ta dovana, mums patiems reikia ją išpakuoti ir tada nustebti bei išgyventi džiaugsmą su aplinkiniais. Bažnyčia ir yra ta terpė, kurioje skleidžiasi visų mūsų tikėjimas. Šventosios Dvasios dovanų reikia ir vaikui, ir mamai, ir kunigui, ir vienuolei, nes tikėjimas yra be galo platus ir įvairiaspalvis. Jo niekaip nesugrūsime į savo įsivaizduojamą įsakymų, draudimų bei poterių stalčiuką. Šventoji Dvasia, kaip Bažnyčios variklis, yra neįsivaizduojamos jėgos ir energijos užtaisas, išsprogdinantis bet kokį abejingumą, tingumą ir nuobodolį. Dėl to Bažnyčia gyvuoja per du tūkstančius metų ir pabaigos jai nebus, nes Bažnyčios galva yra pats Jėzus Kristus. Mums reikia žengti tik nedidelį žingsnelį jo link. Ir tuomet viskas užsiveda… Informacija nekrikštytiems suaugusiems: turite kreiptis į Utenos dekaną rugsėjo – spalio mėnesiais ir užsiregistruoti. Tada bus suteikta informacija tolesniam pasiruošimui. Paprastai suaugusieji yra krikštijami Velyknaktį (2021 m. balandžio 3 d.), išėję suaugusiųjų įkrikščionijimo katechezę, mūsų parapijoje tai „Alfa kursas“, kuris numatytas sausio 5–kovo 23 dienomis. Tai galioja ir suaugusiems, kurie dar nepriėmę Sutvirtinimo sakramento. Visiems linkiu Palaimos, kantrybės ir Dievo meilės!

Kun. Remigijus Kavaliauskas
Utenos dekanato dekanas,
Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas