Aktualijos

Apkabinkim širdimi Ukrainą

Kovo paskutinę dieną Utenos kultūros centro muzikinėje galerijoje buvo surengtas poezijos ir muzikos vakaras „Apkabinkim širdimi Ukrainą“. Ukrainos palaikymo akciją organizavo Utenos menininkai ir Utenos kolegijos studentai iš Ukrainos. Renginio pradžioje susirinkusieji pagerbė visus žuvusius Ukrainoje tylos minute. Renginio metu skambėjo Tautvydos Marcinkevičiūtės, Gintaro Patacko, Jurgitos Jasponytės ir Vytauto Kazielos eilėraščiai apie karą Ukrainoje. Erikas Druskinas atliko lietuvių liaudies dainų apie karą, Mindaugas Aleknavičius pagrojo keletą ukrainietiškų melodijų. Uteniškiams gražiai talkino merginos iš Ukrainos. Valerija Havoniec paskaitė eilėraščių gimtąja kalba, o ukrainiečių liaudies šokis, kurį pašoko Darjana Čertiuk, tapo vakaro kulminacija. Renginio iniciatorius rašytojas Vytautas Kaziela sakė:

Tęsinį skaitykite 2022 04 06 „Utenyje“