Mokykla

Imamasi papildomų priemonių dėl tarpinių patikrinimų

Tarpiniai patikrinimai vyks, kaip numatyta, tačiau imamasi papildomų priemonių užduočių ir vertinimo objektyvumui užtikrinti. Bus peržiūrėtos būsimų patikrinimų vertinimo instrukcijos, kad būtų išvengta bet kokių galimų netikslumų, o po kiekvieno tarpinio patikrinimo sudaroma komisija, nepriklausomai nuo to, kaip praėjo patikrinimas.

„Dalis tarpinių patikrinimų vyko gerai, ramiai, sklandžiai. Tačiau kiti – kaip matematika, fizika – išryškino problemą užduočių rengimo grandyje. Priėmėme sprendimus, situacija taisoma, suburtos kompetentingos komisijos. Tačiau to nepakanka, imamės papildomų veiksmų, kurie užtikrintų, kad tarpiniai patikrinimai tinkamai atliktų savo funkciją. Priėmėme sprendimą sudėti saugiklius, kad nenumatytos aplinkybės neturėtų neigiamos įtakos mokinių rezultatams ir vertinimas būtų objektyvus.

Kviečiu mokinius, mokytojus, mokyklas ramiai tęsti procesą, kaip ir buvo suplanuota. Esminis visų mūsų tikslas – kad nenukentėtų mokiniai, o rezultatai būtų įvertinti objektyviai“, –  sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

Papildomai bus peržiūrėtos būsimų patikrinimų vertinimo instrukcijos, kad būtų išvengta bet kokių galimų netikslumų. Kiekvienam tarpiniam patikrinimui, jo užduotims vertinti bus sudaroma komisija, nepriklausomai nuo to, kaip praėjo patikrinimas.

Visiems III klasės gimnazistams, laikiusiems ar dar laikysiantiems tarpinius, užtikrinama galimybė juos perlaikyti ir pasirinkti geresnį įvertinimą. Pasibaigus šių metų tarpinių patikrinimų ciklui, kartu su švietimo bendruomene bus tariamasi dėl perlaikymo laiko. Dabar buvo numatyta, kad perlaikoma kitais mokslo metais kartu su kitų metų III klasės gimnazistais.

Kaip skelbta anksčiau, sudarytos komisijos dėl fizikos ir matematikos tarpinių patikrinimų užduočių. Gavus jų išvadas ir siūlymus, bus sprendžiama dėl šių jau atliktų patikrinimų užduočių vertinimo korekcijų. Fizikos užduoties vertinimo komisija paprašė daugiau laiko  dėl didelės darbo apimties, į komisijos prašymą atsižvelgta.