Mūsų gyvenimo spalvos

Brolių Vladimiro ir Aleksandro pasakos

Vytautas Kazela

Praėjo dar viena nerami savaitė. Buvo didelių baimių, kad Rusija užpuls Lietuvą. Net kai kuriems mūsų politikams iš tos baimės paleido vidurius. Lietuva įvedė ribojimus kroviniams iš Rusijos į Kaliningradą pervežti. Rusija plykstelėjo žaibais ir nurimo. Lietuva nebuvo užpulta ir, manau, nebus. Mūsų saugumo garantas yra kovojanti Ukraina. Ko reikia, kad Rusija užpultų Lietuvą? Labai daug. Pirmiausia nugalėti Ukrainą. Kol kas nėra net panašumų. Rusija Ukrainoje pasiekia mažų pergalių, bet jos nėra nei ypač svarbios, nei reikšmingos. Prisiminkime, kiek Rusijos kariuomenei reikėjo, kad užimtų Sjeverodonecką. Tai – strategiškai svarbi vietovė, bet jos užėmimas neturės lemiamos reikšmės šiame kare. Rusija grasina ne tik Lietuvai, bet ir Kazachstanui, Moldovai. Bet… Rusija šiuo metu yra nepajėgi atidaryti nei antrojo, nei trečiojo frontų. Ji turi pakankamai „reikalų“ Ukrainoje. Tiesa, kareivių jai vis dar užtenka. Rusija viską ima mase. Jos nuostoliai didesni negu ukrainiečių, nes puolančioji pusė visada praranda mažiausiai tris kartus daugiau. Pagal oficialiąją statistiką nuo karo pradžios Rusija jau prarado 36 tūkstančius savo kareivių. Ukrainos nuostoliai turėtų būti apie 12 tūkstančių. „Patrankų mėsos“ Rusijai, matyt, užteks dar ilgai, o štai kaip bus su prarastos ginkluotės atstatymu, pasakyti yra sunku. Jei jis pradės strigti, prasidės pralaimėjimai. Juolab jei Ukrainos sąjungininkai žiūrės į visa tai labai rimtai, ji su tokiomis problemomis neturėtų susidurti. Rusijos kariuomenės užimtose teritorijose sproginėja amunicijos sandėliai, vadavietės, kareivinės. Tai nė kiek ne mažesnės pergalės nei fronto linijoje. Karas Ukrainoje jau seniai peržengė dviejų šalių karinio konflikto ribas. Tai jau Rusijos ir NATO karas, tik niekam to nėra paranku pripažinti.

Rusija šiuo metu yra nepajėgi atidaryti nei antrojo, nei trečiojo frontų. Ji turi
pakankamai „reikalų“ Ukrainoje. Tiesa, kareivių jai vis dar užtenka. Rusija viską
ima mase. Jos nuostoliai didesni negu ukrainiečių, nes puolančioji pusė visada
praranda mažiausiai tris kartus daugiau. Pagal oficialiąją statistiką nuo karo pradžios Rusija jau prarado 36 tūkstančius savo kareivių. Ukrainos nuostoliai turėtų
būti apie 12 tūkstančių. „Patrankų mėsos“ Rusijai, matyt, užteks dar ilgai, o štai kaip bus su prarastos ginkluotės atstatymu, pasakyti yra sunku. Jei jis pradės strigti, prasidės
pralaimėjimai. Juolab jei Ukrainos sąjungininkai žiūrės į visa tai labai rimtai, ji
su tokiomis problemomis neturėtų susidurti.

Tęsinį skaitykite 2022 07 08 „Utenyje“