Šventadienio paraštėse

Popiežius pašvęstiesiems: bendrystė išgelbės jus
ir pasaulį

Nekalčiausiosios Marijos oblatų misionieriai spalio mėnesį Romoje susirinko į savo kongregacijos generalinę kapitulą. Jos dalyvius, atstovaujančius 70-yje pasaulio kraštų tarnaujantiems oblatams, pirmadienį, spalio 3 d., audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus.
Romos vyskupas savo sveikinimo kalboje atkreipė dėmesį, kad oblatų kapitulos tema primena būsimų 2025 šventųjų metų temą: Vilties piligrimai bendrystėje (2025 m. jubiliejaus tema: Vilties piligrimai). Šiuose žodžiuose atsispindi visa oblatų tapatybė – Kristaus mokinių, pagal steigėją šv. Eugenijų de Mazenodą pašauktų nešti vilties, džiaugsmo ir taikos Evangeliją į pasaulį. Pastarasis, rodos, sugebėjo įveikti tikslus, kurie atrodė nepasiekiami, tačiau, antra vertus, tebėra savanaudiškumo vergas, kupinas prieštaravimų ir pasidalijimų.
„Žemės ir vargšų šauksmas, karų ir konfliktų kraujas žmonijos istorijoje, milijonų migrantų kančios, ekonomikos, vienus praturtinančios, kitus nuskurdinančios, yra tik keli aspektai scenarijaus, kuriame vien Evangelija gali palaikyti gyvą vilties šviesą“, – pasakė Pranciškus.
Anot jo, būti vilties misionieriais reiškia mokėti skaityti žmonių kasdieniame gyvenime glūdinčius laiko ženklus: „Mokykitės, kaip atpažinti viltį iš vargšų, pas kuriuos esate siunčiami ir kurie dažnai geba atrasti viltį sudėtingiausiose situacijose. Būkite evangelizuojami vargšų, kuriuos evangelizuojate: jie išmokys jus, kas yra vilties kelias Bažnyčiai ir pasauliui.
O jūs trokštate tapti vilties liudytojais bendrystėje.“ Pasak popiežiaus, „bendrystė nūdiena yra iššūkis, nuo kurio galbūt priklausys pasaulio, Bažnyčios ir pašvęstojo gyvenimo ateitis“.
„Kad būtumėte vilties misionieriais, visų pirma, turite išgyventi bendrystę savo tarpe, savo bendruomenėse, tarpusavio santykiuose, o be to, turite ją puoselėti be išimties su visais“, – popiežius palinkėjo Nekalčiausiosios Marijos oblatų misionieriams „ugdyti bendrystę solidarumo, artumo, sinodalumo ir brolybės išraiškomis“, ragino sekti Evangelijos Gerojo samariečio pavyzdžiu: „būti artimu kiekvienam kitam asmeniui su tokia pačia meile ir švelnumu, paskatinusiais rūpintis apiplėštu ir sužeistu žmogumi“. (SAK / Vatican News)