Savanorystės genas

Maltiečių diena 2024: apie meilę sau bei artimui ir apie bendrystės dovaną

Maltiečių diena – kasmet vis kitoje šalies vietovėje vykstantis Maltos ordino pagalbos tarnybos (maltiečių) renginys, suburiantis šimtus maltiečių iš visos Lietuvos. Šiemet birželio 15 dieną šis renginys vyko Kriaunose, Rokiškio rajone. Svarbiausia maltiečių susibūrimo dalis – šv. Mišios, skirtos pakviestų pasižadėti kovai su aštuonialypiu skurdu maltiečių palaiminimas, taip pat metų geriausių maltiečių apdovanojimas. Išrinkti metų geriausieji yra varomoji organizacijos jėga – jiems buvo įteikti specialiai dailininkės sukurti vardiniai angelai.

Kriaunos buvo pasirinktos neatsitiktinai. Maltietiška veikla į šį miestelį atėjo prieš daugiau kaip 20 metų:  šiandien čia veikia vaikų dienos centras, senjorai turi savo erdvę užsiėmimams, čia lankomi seneliai, vargstantys, sergantys, vieniši, čia pagalbos sulaukia į sunkumus patekusios šeimos, čia apleistus kapelius sutvarko maltiečių moterų rankos. Nemaža Kriaunų bendruomenės gyvenimo dalis yra susijusi su maltiečių veikla.

Mylėti artimą kaip save patį – žmogaus pareiga

Iškilminga  dalis prasidėjo Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčioje, kur šv. Mišias aukojo maltiečių vyskupas Darius Trijonis. Jo pamokslas prasidėjo Dievo žodžiu: „Mylėk savo artimą kaip save patį“ (MK 12, 31). Nes tai meilės Dievui išraiška. Dievas brangina kiekvieną savo kūrinį, tad norėdami darbais įrodyti meilę, neturime kito būdo kaip tik padėti vienas kitam, o juo labiau silpnesniam ar ligotam. Tai yra maltiečių veiklos pagrindas, kelionė, kurią jie pasirenka teikdami pagalbą ir kovodami su socialine nelygybe.

Iškilminga maltiečių pasižadėjimo ceremonija – tai organizacijos savanorių, darbuotojų, narių, priesaika kovoti su aštuonialypiu skurdu: liga, sielvartu, benamyste, badu, beširdiškumu, kalte, abejingumu, netikėjimu. Šiemet į šią ceremoniją buvo pakviesti 25 maltiečiai. Pasižadėjimo esmę sudaro Palaimintojo Gerardo, Maltos ordino įkūrėjo, žodžiai: „Mūsų brolystė bus amžina, nes dirva, kurioje šis augalas įsišaknija, yra pasaulio kančia, ir todėl, Dievui leidus, visada atsiras žmonių, kurie ją dirbs, kad šios kančios būtų mažiau, kad šis vargas būtų pakenčiamas“.

Šv. Mišiose ir įsimintinoje pasižadėjimo ceremonijoje dalyvavo specialiai iš Vienos atvykęs Maltos ordino ambasadorius Lietuvoje J. E. Dr. Grafas Cristoph Calice. Jis pasveikino kiekvieną pasižadėjimo dalyvį ir padėkojo už pasirinkimą tarnauti Dievui vadovaujantis Maltos ordino dvasia ir priesaika.

Tarp pasižadėjimą davusiųjų – maltiečių Pietų regiono vadovė Vaida Šalaševičienė: „Aš jau 13 metų maltietė. Pradėjau Marijampolėje nuo darbo su vaikais maltiečių vaikų dienos centre, vėliau lankiau senelius. Kas yra žmonių skurdas, ligos, vienišumas, man žinoma, ir, kokios reikia pagalbos, žinau iš patirties. Tačiau pakviesta duoti bažnyčioje viešą pasižadėjimą ir gavusi vyskupo palaiminimą pasijutau dar tvirtesnė savo apsisprendimuose. Tai buvo kaip įvertinimas ir kartu įsipareigojimas.“

Metų apdovanojimai – svarbi kasmetinė tradicija

Po pasižadėjimo iškilmių vyko geriausiųjų apdovanojimo ir pagerbimo ceremonija – metinis įvertinimas. Pastarojo laikotarpio iššūkiai – karas Ukrainoje, ekonominiai sunkumai pačioje Lietuvoje – maltiečiams padiktavo daug naujų užduočių. Reikėjo pasirūpinti ne tik fizine pagalba skurstantiems, bet ir pagalvoti apie jų psichinę savijautą, saugumo poreikį. Teko vykdyti prisiimtus ilgalaikius įsipareigojimus esamiems globojamiesiems ir greitai, be išankstinio scenarijaus, imtis naujų veiklų, tokių kaip karo pabėgėlių integracija, aktyvūs pirmosios pagalbos mokymai, naujų savanorių įtraukimas. Apdovanojimai – tai padėka maltiečiams už greitą reakciją, palaikymą ir sprendimų priėmimą kartu.