Kūryba

VERDENIEČIŲ KŪRYBA

ARVYDAS JURKAITIS

***

Mama –

Duona kasdieninė,

Gražiausiu rūbu aprėdyta,

Vėsta, vėsta, vėsta…

O siela šaukia rėkia –

Atsiriekite gražiausią riekę

Ir į savo lobių skrynią,

kuri dar atmintim vadinas,

Įsidėkit.

Girdžiu,

Kaip duona šneka –

Vaikeliai,

Jūs ir patys esat duona.

Tiktai nedžiūkit,

Nepelykit, nesausėkit…

O savo trupinius skalsius

Po svietą sėkit…

Žvėreliui, vaikui, paukščiui,

Gėlei ar tam,

Kuris pro šalį ėjo…

Mama –

Tai duona kasdieninė,

Gražiausiu rūbu aprėdyta,

Vėsta, vėsta, vėsta…

Ir išeinu dalint savęs

Į mūsų, mama, miestą.

2023 12 31

ALDONA PELANIENĖ

***

Kaip gražiai sninga, mama,

Ant rankų, ant plaukų

Šios snaigės leidžiasi ir tirpsta,

Ir aš šlapia tampu…

O tu sakai: nieko tokio,

Juk būna ir blogiau…

Snaigės šoka savo šokį.

Dabar žiema… Supratau.

Ramumo, išminties tiek daug,

Išmokei nepalūžti ir tylėti…

Skausmą pasiimti sau,

O gyvenimu tikėti…

Kaip gražiai sninga, mama,

Pasidžiaukim mes abi,

Tik neleiskim prisnigt į širdį…

Šaltis nužudys… tiki?

AUDRONĖ MISIUKAITĖ

***

Ar matei – kažkas dalino

Laimės pažadus gražius.

O kai kam brukte įbruko

Bilietus paikai tuščius.

O žadėjo… O kartojo:

„Laimės kalvis – pats!”

Tas „kažkas“ piktai kvatosis,

Kai tau duobę kas.

DALIA BUBULIENĖ

***

Rašau ne žodžiais –

Širdimi rašau.

Mintis paukščiu plasnoja.

Klausaus, kaip už lango lietus

Sidabro lašeliais groja.

Aš matau, kaip sudužę lašai

Palieka takus ant stiklo.

Aš ne žodžiais,

Širdimi rašau.

Išsaugoti ir prisiminti.

BANIUTĖ ŽILĖNAITĖ-BARAVYKIENĖ

MANO KRAŠTAS

Mėlynakis mano kraštas,

Upių, ežerėlių raštais

Apraizgytas, sumazgytas,

Pušynėliais apkaišytas.

Iš Baluošo, Baluošykščio,

Kur antelės raibos krykščia,

Teka sraunas vandenėlis

Per Ginučių ūlytėlę.

Iš Asėko pro giružę

Nuirkluosi į Palūšę,

O jei užlipsi ant kalno –

Tėviškėlė kaip ant delno.

Deivė Lada čia gyveno,

Todėl meilė nepaseno.

Nors sugriovė priešai pilį,

Čia gyvenam, čia ir mylim.

Iš Baluošo, Baluošykščio,

Kur antelės raibos krykščia,

Srūva sraunas vandenėlis

Per Ginučių ūlytėlę.

DAIVA RIMŠIENĖ

***

Apkabink mane lyjant lietui,

Siaučiant pūgai, priglausk…

Po dangumi užteks vietos,

Leiski sau meilę pajaust…

Nebijoki mylėti dar kartą,

Jausmų versmė tavy gyva…

Net jei gyvenimas apkarsta,

Tikėk, kad tai ne pabaiga…

Gyvenimo skoniai ir spalvos

Keičiasi su kiekviena aušra.

Jausmų kvapas vis mainos,

Tokia gyvenimo upės vaga…

DONATA PRUŠINSKAITĖ

***

Pasodinsiu paskutinį medį,

Nupiešiu paskutinį paveikslą,

Sudainuosiu paskutinę dainą,

Pabučiuosiu žemę,

Išeisiu į ugnį, iš kurios atėjau.

Mano paveikslai – mano vaikai

Ir eilės mano sukurtos,

Tas pats pasaulis, kiti laikai.

Tik kiti monstrai

Žaidžia savo burtais.

EDITA GRUDZINSKAITĖ

***

Vėl pareinu minčių laukais namo

Nors niekad nebuvau iš jų išėjus

Jie amžini kaip pamato akmuo

Kaip ženklas kryžiaus ant kaktos aliejum

Ant smilgos žemuogių širdžių privėrus

Nuo Vingiorykštės pėdinu basa

Ir nudiegia lyg pirštą prisivėrus

Kad prie pirkios nepasitiks manęs Ona

Girdžiu bites senoj klojimo liepoj

Ir varpą gaudžiant šv. Petro atlaidų

Kampe rėmely musių aptaškuotą Jėzų

Matau. Tyliu, klausau, šaukiuos, meldžiu

Kamaroj kalvaratas verpia giją šviesią

Ir stūkso kalnas neklojėtų patalų

O rausvos pinavijos audekle pavėsio

Ištikimai kvepės net kai nebus savų

Kai jaunatis aštri šienaus žvaigždžių laukus

Iki gaidžių į dangaus šulinį žiūrėsiu

Kaip raskila apverkusi visus savus

Aš amžinybės ateitį staiga regėt pradėsiu

Matau, Ona ir Petras audžia dviese

Gėlėtą lino staltiesę iš pievų Tauragnų

Bekraštę, stalui prie kurio susėsim

Visi. Danguj. Kai susirinksim po darbų

GIEDRĖ SUDNIUTĖ

***

Kur miškai senieji, kur takai,

Kur didvyriai mūsų karžygiai,

Kur švelni lietuviška daina,

Kur gera senelių šypsena,

Kur piliakalniai žali žali,

Kur pilių nebylūs kuorai ir aukšti,                          

Kur laukų tyroji žaluma,

Kur lopšinė ilgesinga ir pirma.

Ten Tėvynės nuostabus dangus,

Ten gimtinės kraštas įstabus,

Ten senų tėvų brangi šalis,

Ten mūs meilės, džiaugsmo, ilgesio viltis.

IEVA KADŽIULYTĖ

***

Svajonės grįžta archetipais, sodo kvapu.

Motiniškas rūpestis liko geltono medinio namo kieme

Ant laiptų, kur saulėtomis popietėmis šildydavosi katė.

Peržengiau ribą, suskaldžiau akmenis, miriau.

Todėl esu verta laimės.

Pasaulis nusisukęs nuo saulės,

Visi pasaulio vilkai išėjo iš miškų,

Visi pasaulio vaikai auginami motinų vilkių.

Mes keičiamės.

Lėtai transformuojame kalnus, jų nereikia nuversti.

Svajoju prisijaukinti vaiką, o gal vilką?

JOLANTA BALABONIENĖ

Pavasario stebuklai

Tai stebuklai, tai kerai –

Dūzgia obelų žiedai!

Žieduose paskęsta žvilgsniai,

O aplink nutyla žingsniai.

Tas baltumas toks gražus!

Užburia  žiedai visus…

Štai jau sninga taip lengvai…

Vėliau  džiugins obuoliai!

MINDAUGAS STUNDŽIA

ŽIRGAI AUKŠTAITIJOJ

Liepsnoja karčiai

Baltam kely…

Šuoliuoja sarčiai

Toli toli…

Žaibuoja pasagos

Palei Sartus –

Senolių pasakoms

Atkelk vartus…

Te jos palieka

Širdy ilgai –

Per baltą sniegą

Balti žirgai…

LEONORA BUIČENKIENĖ

***

Paklausyki,

Kaip rūstauja vėjai,

Kaip siautėja pūgos laukuos,

Kaip vienišas beržas palaukėj

Sau ilgesio dainą dainuos…

Kaip smilga, sugrubus nuo šalčio,

Blaškysis ir laiškus rašys,

Nekaltins kartaus ji likimo,

Kad žodžiai pradingsta pusny…

Kaip krūpčioja, virkauja pušys,

Kai viršūnėmis lekia pašėlęs šiaurys,

Kaip krinta ant žemės jų šakos,

O kamienais nubėga skaudus virpulys…

MILDA MASALIENĖ

MOTERIS

Kas aš esu?

Aš moteris –

Su kaprizais ir įgeidžiais.

Kas aš esu?

Aš moteris –

Deivė ir grožio etalonas.

Kas aš esu?

Aš moteris –

Paprasta bet neprasta.

Kas aš esu?

Aš moteris –

Namų šeimininkė ar karjeristė,

Nesvarbu.

Nesvarbu…

Plaukų spalva,

Akys,

Ūgis ar svoris

Nesvarbu….

Kas aš esu?

Aš moteris –

Žinanti savo vertę.

Aš moteris –

Tikinti meile.

Aš moteris –

Mylinti ir atsidavusi,

Klystanti ir atsiprašanti.

Aš moteris –

Besimokanti iš savo klaidų.

Žinau –

Teisintis neprivalau.

Kokia aš bebūčiau…

Aš tik moteris esu….

ODETA TUMĖNAITĖ-BRAŽĖNIENĖ

***

Vis renku kasdien

ir rišu į mazgelį

savo dienų

dovanas:

saulės šypsnį,

rasos lašą,

gerą žodį,

kavos skonį,

ieškojimus

ir klausimus

(jų daugiau,

nei atsakymų);

mielus prisiminimus

ir artimųjų

atvaizdus

(dažnai tik iš

nuotraukų);

dėkojimą ir maldą

 kaskart labai

šykščią –

(gaila laiko);

gėlės žiedą –

(užsilikusį

iš Mamytės darželio);

saulėlydį,

tikresnį nei vakar,

ir nuovargį,

užmerkiantį

nakčiai akis.

PETRAS PANAVAS

TARPEŽERIŲ SONETAS

Tai aukšta Aukštaitijoj, tai erdvu.

Žiūri į ežerus – ir tartum skristum.

O debesis – lyg ta vėlė be krikšto,

Be protėvių, be ainių, be maldų.

Tai aukšta Aukštaitijoj, tai šviesu!

Jau baigia auksu virsti rugio plotas

Ir pilkapiai – Istorijos golgotos

Tarp amžinų ir laikinų tiesų.

Kaip surūšiuoti tas tiesas visas?

Kaip nepavirsti komišku teisiuoju?

O Laikas žingsnius, minutes skaičiuoja,

Nematomas, tačiau visur esąs.

Ir šypsos iš teisių ir neteisių.

Iš laikinų ir amžinų tiesų.

RAMUNĖ BRUKŠTUVIENĖ

***

Pakvimpa snaigėmis už lango

Šalta pūga,lyg nuotaka balta.

Užgniaužia kvapą šokio vingis,

Ji sukasi, kvatoja šėldama…

Mėnulio pilnaty ji spindi,

Jaunikio laukia ištiestas sparnais,

Kad ją įsuktų, plaukus veltų

Ir apkabinęs keltų, neštų Tango apžavais…

Ir vėjas skuba, belsdamas į langą,

Bučiuoja nuotakos baltus pečius,

Pūga nešoka švelnaus valso –

Jai tik Fokstrotas – kaip tik bus…

Baltoj poroj – abu kaip vienas,

Jie sukasi, kvatoja už langų.

Sušokto šokio nekartoja,

Kiekvienąkart kitu ritmu.

Ir kvepia sniegas – šaltas pūkas,

Žaviom snaigutėm – pamergėm pūgos.

Užburtas šokis leidžiasi ant žemės,

Užklotas nuometais baltos žiemos.

RAMUTĖ ŠEIKIENĖ

VIDURŽIEMIS

Pastogėj sustingę ledo varvekliai,

Užgimę speiguotuose ryto delnuos,

Lyg mieguisti kūdikiai markstos,

Blankiuose viduržiemio spinduliuos.

Toks trapus ir drovus saulės šypsnis,

Nedrąsus ir koketiškai mielas,

Vis dažniau platesnę šypseną paišo

Užšalusiuose lango stikluos.

Kieme žaidžia gudrios,

Bet alkanos varnos slėpynių.

Čia nugvelbia sargiuko skanėstą,

Čia jau supas klevo viršūnėj

Ir išduoda speiguotą vidurnakčio kėslą.

Murkia rainis drungnam radiatoriui,

Kad pavasario morčiaus jau ilgis.

Tobulai išsilaižo kailiuką,

Ir vėl išsitiesia kiek ilgas..

Taip ir sukas juodai baltas gyvenimas,

Su vakarėm maldom, ir svajonėm prieš miegą.

Grygo ratai gabena sapnus. Išdalina.

Į tolį nurieda.

Su kavos puoduku žvarbų rytą

Ir su užlenktu puslapiu knygos,

Kur kažkas, kažkam pažadėjo

Ranką, meilę ir painią intrigą.

Su supainiotu kamuoliu siūlų,

Virbalais ir mezginio raštais…

Su vanilės kvapu nuo garuojančių spurgų

Ir kaimiškam pečiui troškintais kopūstais…

Krypsta minutės pavasario pusėn,

Dienos nusižiovauja ir plačiau atsimerkia,

Gal todėl tie pastogės varvekliai

Jaučia pabaigą ir apsiverkia…

REDA ZARANKIENĖ

SNAIGĖS BURTAS

Ore žėravusi spalvų besaikiais turtais

Ir gniaužus kvapą savo formos burtais,

Nutūpusi ant skruosto, ji ištirps

Ir paprastu vandens lašu pavirs.

Prieš dingdamas lašelis dovanos

Nepaprastą akimirką dienos:

Sutilps joje ir amžiai, ir gyvenimas,

Ir mylimųjų šypsenos, ir nerimas.

Akimirksny sukrykš vaikystės žaismas,

Ir tango šoks jaunystės geismas,

Rimta branda palaistys liauną medį

Ir atsisės prie stalo tų, kur gedi.

RIMA LEKANDRIENĖ

***

Užmirštieji žodžiai

         Sugrįš,

Kai išmoksi širdimi

        Tylėti,

Gyvenimas kaip žolė

Su dainuojančia tyla

Ir savasčių šešėliais.

SAULIUS MIKALAJŪNAS

SUSITIKIMAI

Stoviniuoja

kryžkelėje

du broliai

Antanas ir Motiejus,

mindžikuoja –

žadėjo ateiti.

O kaipgi!

Į kalną žingsniuoja

Antanas –

atsiprašinėja

užtrukęs

sakosi, ilgokai

kalbėjęsis

su Kristijonu,

džiaugiasi,

kad gražiai pasitiko

Rapolas.

Nuo upės kyla

ne rūkas –

Jonas,

šnektelėjęs

su bičiuliu,

taipogi Jonu.

Tą kartą turėjęs

kilti didelis

sambrūzdis –

bet

žmonės apie

tai nieko nekalbėjo.

Tikriausiai

buvo šviesu,

bet niekas nesuprato

iš kur ta

šviesa.

O gal nebuvo?

Gal ir vėl būsiu

viską ne taip

išsigalvojęs.

SANDRA KARUŽYTĖ

***

Tolimiausiame kambaryje

jis sėdėjo

degė žvakės

medinėmis sienomis šoko šešėliai

man įėjus pakilo

baltos klostės

lengvai subangavo

– atėjai pagaliau atėjai –

jis prabilo -–nesimatėme

keturias dešimtis metų

verta buvo tiek eiti?

– kiekvieną žingsnį

o Dieve

kiekvieną

pėdos gyja atėjus

ir atmintis

prisėsiu šalia

pradėsiu gyvenimą megzti

STANISLOVAS KARANAUSKAS

Ištrauka iš mitologinės poemos „Indraja“

apie aukštaičių deivę Indrają  

Broliai ir sesės! Padėkos giesmę

Širdingai siųskim į aukštą dangų.

Už Prakorimo saldųjį medų –

Gyvenimą mielą mums dovanotą.

Dangaus paveikslams, debesų pynėms,

Šilumai saulės, ugniai griaustinio,

Už vandens gurkšnį, šaltą ir gaivų,

Sotų paviržį žemės keleiviui,

Už Saulės dukrą – skaisčiąją  I n d r ą j ą –

Ir jos pamiltą seserį Žemę

Su žaliu rūbu, pievomis, giriom,

Su grakščiais žvėrimis, paukščiais lakūnais

Ir kas po žemėm, vandeny tūno,

Už žmonių padermę, gudrią ir darbščią,

Sėlius garsiuosius ir jų kaimynus:

Už Nalšią, Leliumus, Latavos kraštą,

Mums visiems brangią protėvių žemę,

Kurioj išaugo Aukštaičių medis –

Indrajos šalys, kur ji gyveno.

Dvarų turėjo ne vieną dešimt.

Žemė patyrė jos meilę, galią,

Kai žodį tariant, net medžiai linko.

Želmenys švelnūs dygo į viršų.

Žvėrys žinojo, kur kam bėgioti,

Kam savo kailį teks atiduoti.

Žuvims ji skyrė nardymo vietą

Ar po šaknim tyliai tūnoti.

Girdėjo deivė akmenį dygstant

Ir paukščių kalbą, giesmes suprato.

Ką medžiai ošia, žolelė šnara,

Ką šaltinėlis marma prie tako.

NERIJUS PIPIRAS

***

Kas vakarą

Tyliai

Uždaro duris

Mėnesiena ir vėjas, ieškodami vietos

sakmėj.

Kas vakarą

Tyliai ir baugiai

Užpūtus žvakes

Naktis ryto vardą kartoja

Ir tyliai išsliuogia, pažadinta vėjo, tada, kai žibuoklė žemę ašara vilgo.

Matau, kaip gryčioj

Tėvas raiko duoną.

Po gabalėlį jos mes nešamės visi,

Ir žingsniai sunkūs

Per aruodą

Vėl užstalėn sekmadienio sodina mus.

Ir iš šalių, iš kryžkelių ir miestų

Čionai visi savi – savais visus vadinam –

Ir gryčioj būname tiesiog, kur Tėvas raiko duoną.

Tą gabalėlį prisiminę, vėl grįšim kaip kadaise Lietuvon.

Tu nežinai, kaip skauda širdį,

Kai užtrenkia namų duris žmogaus ranka.

Tu nematai, kaip rymau ten, prie skiaučių,

Kur vėjas nupučia maldos natas

Ir vienumoj esu didingas su skaudančios širdies šventa rauda.

2022 09 03

ZITA DIČIUVIENĖ

***

Gimtine mano, tau dainuoju,

Pagarbiai tau lenkiuosi, žodžių neužtekus

Tave turiu, bet vis naktim sapnuoju

Kaip ir tada, tavęs netekus.

Buvau dar vaikas ir menkai žinojau,

Kad aš į Sibirą, į mirtį vežama.

Vaikystė mano, – gan dažnai kartoju

Ten ant ledynų liko šaldama.

Tenai barakuos ant šarmoto lango

Tau, tėviškėle, raudą užrašiau.

Baikalo atspindžiuos tik tavo dangų,

Tik tavo sodus žydinčius mačiau.

Tėvyne mano, tu laiškais atskridus,

Vilties ugnelėm šildei mylima.

Tu lino žiedu širdyje pražydus

Vardu brangiausiu – Lietuva.

VALDAS MINTAUČKIS

                Loretai Asanavičiūtei

Brėško trispalviai rytai.

Sirpo pirmosios laisvės

Uogos.

Krito po tankų

Vikšrais

Jaunatviškos mintys

Nuogos.

Išeinant pamojai

Ranka –

Mama, aš greitai grįšiu.

Likimo ranka

Juoda

Tamsoj

Išrikiavo

Kryžius.

Liepsnoj atminimo

Laužų

Pavasariai ievas

Virkdys.

Girdės Lietuva

Amžinai

Laisve plakančias

Jūsų

Širdis.

VYGANTAS VARNECKAS

 MIELA AUKŠTAITIJA

Nuo laikų senovės ji visiems miela,

Lietuvos gražuolė – tai Aukštaitija.

Ežerai, kalneliai ir žali miškai,

Širdžiai mielas kelias veda mus tenai.

O dainų ir posmų didelė prasmė

Niekad nepabosta, galit patikėt.

Skamba, aidi kloniais mylima daina.

Tai gražiai dainuoja mūs Aukštaitija.

Mylima per amžius bus Aukštaitija.

Ne veltui praamžiai garsino taip ją.

Ateitin vilioja nuostabi gamta.

Motina šventoji – tai Aukštaitija.

VYTAUTAS RINKEVIČIUS

BALTA ŽIEMA, SKAUSMAS IR NEVILTIES AŠAROS

Pasipuošę šerkšnu, sidabriniu šerkšnu,

Stovi eglės, beržai –

Pasiilgau tavęs… ir tų vėjo dainų,

Sugrįžai, ačiū tau, sugrįžai…

Kaip gražu, kaip nežemiškai gražu,

Kai žiema lyg skara balta apsirėdžius…

Taip norėjos baltai padabintų beržų,

Ir dar… – prakartėlės ir ėdžių…

Ačiū tau, tu graži ir balta,

Mano sielą ramybė apgaubia…

O kur skausmo ir ašarų daug, ir daug nevilties

Čia žiema nekalta,

Čia tik kaltas niekingas žmogus,

Kuris žudo, griauna ir siaubia…

VYTAUTAS RIDIKAS

* * *

Išausk man, mylimoji, kelią

Iš savo mylinčių akių,

Iš sruogos krintančios į taką

Ramunių baltažiedžių vainiku…

Išausk man, mylimoji, taką

Iš žydinčių baltų gėlių,

Ir kad pamilčiau dainą

Laukų rugiagėlių melsvų…

Išausk man, mylimoji, meilę,

Kad dar mylėt galėčiau,

Mylėt galėčiau 

Tave po žydinčiu klevu…

Išausk man, mylimoji, saulę,

Vaivorykšte tarp žemės ir dangaus

Ir, kad pajutęs tikrą laimę,

Palikčiau pėdsakus žmogaus.

Išausk man mylimoji laimę,

Kurios taip ir nesuradau…

Išausk man skraistę savo,

Kurios taip, anot tavęs, ir netekau…

Išausk man, mylimoji, kelią

Nors keistą, sudėtingą taką,

Išausk man visata tai kaip meilę,

O jei gali, kelionei – dar ir mūs motulę saulę…

2023 11 21

STEFANIJA JUKNONIENĖ

Prie namo, prie seno,

Kur seniai, jau seniai

Vakarais šviesa neberusena,

Tyla, vien tyla amžinai…

Sukrypusi svirtis prie šulinio,

Sode obelėlė pasvirus,

Nebėra obuolių,

Nebėra ir vandens šulinių.

Bet man dažnai atrodo,

Kad aš vėl kaip vaikystėj,

Bėgioju sodžiaus takeliu,

Nes gimtinę be galo myliu…

Gal todėl, kad gimiau,

Gal todėl, kad užaugau aš šičia,

Seno namo pavėsin

Aš dažnai vis sugrįžti norėsiu.

Sugrįžt ir pabūt,

Ir nubėgt takeliu kaip vaikystėj

Prie gimtųjų namų

Man be galo ramu…