Aktualijos

Utenos teisme 2021 metais išnagrinėtos 6356 bylos

Utenos apylinkės teismas parengė ir visuomenei pristatė 2021 metų veiklos apžvalgą. „Utenio“ skaitytojams pateikiame bylų nagrinėjimo statistiką.

2021 metais Teisme gauta 6271 byla, iš jų: 485 administracinių nusižengimų, 663 baudžiamosios, 5123 civilinės. Gauti 2085 ikiteisminio tyrimo dokumentai. 2021 metais perkeltų iš 2020 metais gautų, bet neišnagrinėtų bylų buvo 577, iš jų: 49 administracinių nusižengimų, 81 baudžiamoji ir 447 civilinės bylos. Iš viso su perkeltomis iš 2020 metų neišnagrinėtomis bylomis buvo 6848 bylos.
2021 metais Teisme išnagrinėtos 6356 bylos, iš jų: 524 administracinių nusižengimų, 665 baudžiamosios, 5167 civilinės. Surengta apie 1500 nuotolinių teismo posėdžių, naudojant vaizdo konferencijų įrangą ar vaizdo konferencijų programą ZOOM.
2021 metais Teisme 19 teisėjų išnagrinėjo 345 prašymus administracinių nusižengimų bylų vykdymo procese ir 524 administracinių nusižengimų bylas, iš jų: 62 prašymus sankcionuoti nutarimą; 235 skundus dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo, 227 administracinio nusižengimo bylas, nagrinėtinas pirmosios instancijos teisme. 2021 metais Teisme buvo gauta 212 administracinio nusižengimo bylų mažiau ir 245 prašymais vykdymo procese daugiau nei 2020 metais. Administracinio nusižengimo bylų mažėjimą lėmė nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigalioję Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai, ženkliai sumažinę administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo priskirtinumą teismo kompetencijai, perduodant jas nagrinėti atitinkamoms institucijoms ne teismo tvarka.
2021 metais daugiausia išnagrinėta administracinių nusižengimų bylų, susijusių su transportu ir kelių ūkiu (transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas; transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs ar apsvaigę; nežymų sveikatos sutrikdymą ir turto sugadinimą nulėmęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas; transporto priemonės vairavimas neturint teisės vairuoti, vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones; nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos; pakartotinis transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs ar apsvaigę), administracinių nusižengimų bylų, susijusių su viešąja tvarka (nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas, alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba neblaivaus asmens pasirodymas viešosiose vietose; alkoholinių gėrimų vartojimas ar turėjimas, kai tai daro jaunesni negu dvidešimt metų asmenys; bendrojo pagalbos centro darbo trukdymas, specialiųjų tarnybų iškvietimas žinant, kad pagalba nereikalinga); administracinių nusižengimų, susijusių su žmonių gyvybe ir sveikatos apsauga (visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas).
2021 metais Teisme 17 teisėjų išnagrinėjo 665 baudžiamąsias bylas, 438 teikimus ir prašymus baudžiamųjų bylų vykdymo procese 2021 metais Teisme buvo gauta 59 baudžiamosiomis bylomis mažiau ir 66 teikimais ir prašymais baudžiamųjų bylų vykdymo procese daugiau nei 2020 metais.
2021 metais daugiausia baudžiamųjų bylų gauta iš nusikaltimų žmogaus sveikatai kategorijos (dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo (BK 140 str.)); nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų transporto eismo saugumui kategorijos (dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo (BK 2811 str.)); nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams kategorijos (dėl vagystės (BK 178 str.)).
2021 metais Teisme 19 teisėjų išnagrinėjo 5167 civilines bylas, 164 prašymus civilinių bylų vykdymo procese. 2021 metais Teisme buvo gauta 426 civilinėmis bylomis mažiau ir 14 prašymų civilinių bylų vykdymo procese daugiau nei 2020 metais.
2021 metais, kaip ir 2020 metais, daugiausia civilinių bylų išnagrinėta sumarinio proceso tvarka (bylos dėl teismo įsakymo išdavimo; bylos, nagrinėtinos dokumentinio proceso tvarka); ypatingąja teisena (bylos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo; bylos dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje arba ribotai veiksniu tam tikroje srityje; bylos dėl globos ir rūpybos; bylos dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu) ir ginčo teisena (bylos dėl skolos priteisimo; bylos dėl santuokos nutraukimo, išlaikymo vaikui priteisimo ar jo dydžio sumažinimo ar padidinimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo; bylos dėl daiktinių teisių ar išvestinių daiktinių teisių).
2021 metais Teisme buvo išnagrinėti 2085 ikiteisminio tyrimo dokumentai. 2021 metais Teisme buvo gauta 206 ikiteisminio tyrimo dokumentais mažiau nei 2020 metais. 2021 metais, kaip ir 2020 metais, daugiausia gauta ir išspręsta nutarimų susipažinti su dokumentais (informacija) (589); gauta ir išnagrinėta prašymų dėl nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą (347); gauta ir išnagrinėta pareiškimų dėl kardomosios priemonės – įpareigojimo gyventi skyrium (286).
2021 metai Teismui buvo produktyvūs ir rezultatyvūs. Ganėtinai sėkmingai pavyko prisitaikyti prie pandemijos iškeltų reikalavimų, įveikti visus iššūkius, susijusius tiek su informacinių technologijų panaudojimo ypatumais teisminiuose procesuose, tiek ir saugumo užtikrinimu.
Teismas veikia pakankamai didelėje teritorijoje, apimančioje Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonus ir Visagino miestą, todėl rūmų išsidėstymas skirtingose savivaldybėse kasmet sukelia iššūkių telkiant teisėjus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, bendroms veikloms, didina išlaidas transportui, mažina administravimo operatyvumą, bet skatina kooperavimąsi ir bendradarbiavimą.
Pagrindiniu Teismo tikslu ir toliau išlieka efektyvus teisingumo vykdymas, veiklos tobulinimas, vidinis Teismo darbuotojų komunikavimo gerinimas, teigiamos visuomenės nuomonės apie Teismo veiklą formavimas, Teismo veiklos viešinimo stiprinimas, Teismo darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas, techninės bazės atnaujinimas ir gerinimas.