Aktualijos

Utenos pramonės parkas: būti ar nebūti? Būti!

Utenos rajono savivaldybei nušvito viltis pajudinti iš mirties taško pramonės parko steigimą: sausio 14-ąją Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas kartu su komanda buvo pakviestas į LR Prezidentūrą susitikti su atsakingais, pramonės parko steigimo Gordijaus mazgą galinčiais išrišti asmenimis.
Į susitikimą atvyko Prezidento vyriausiasis patarėjas Simonas Krėpšta, prezidento patarėja Vaida Česnulevičiūtė, Marius Skuodis, ekonomikos ir inovacijų viceministras, Gina Jaugielavičienė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento patarėja, Aidas Rimkevičius, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Investicijų politikos skyriaus vedėjas, Tadas Jagminas, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ projektų valdymo departamento direktorius, Rugilė Andziukevičiūtė-Buzė, ministro pirmininko patarėja savivaldos, regioninės bei socialinės politikos klausimais.
Utenos rajono savivaldybei, be mero, atstovavo mero patarėjas Henrikas Zabiela, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Evaldas Rimas.
Steigti pramonės parką Utenos rajono savivaldybė ėmėsi dar 2018 m., Utenos rajono savivaldybės tarybai uždegus žalią šviesą pradėti šį visam Aukštaitijos regionui svarbų darbą. Bet susidurta su kliūtimis – parkui numatyta teritorija buvo nevientisa: ją sudarė trys skirtingose vietose (Pramonės, Aukštaičių ir Ribnikų gatvėse) išsidėstę sklypai. pagal LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ekspertų pateiktą vertinimą reikėjo atlikti minėtų trijų sklypų žvalgybinius inžinerinius geologinius ir ekogeologinius tyrimus, racionaliai suplanuoti infrastruktūros atvedimo kaštus, laiką bei galimybes, įvardyti aiškų planą gerinant darbo jėgos stygiaus bei švietimo institucijų tobulinimo klausimus ir kt. parko steigimo darbai ėmė strigti, kol atsidūrė mirties taške.
Pramonės parko svarbą visam Utenos regionui bei iškilusias parko steigimo problemas Utenos rajono savivaldybės meras A. Katinas išdėstė praėjusių metų gruodžio 10 d. į Uteną darbo vizito atvykusiam LR prezidentui Gitanui Nausėdai ir jo patarėjams. Niekam nekilo abejonių, kad pramonės parkas Utenos regionui būtinas: jį įsteigus gali būti supaprastintas ir paspartintas investuotojų atėjimas bei pradėtas viso regiono atgimimas. Be to, kad parkas būtų sėkmingai įsteigtas, būtinas Prezidentūros, Vyriausybės, Utenos rajono savivaldybės ir kitų regiono savivaldybių bendras darbas.
Ši tiesa buvo patvirtinta ir sausio 14-osios susitikime Prezidentūroje. Kaip vėliau teigė vyriausiasis prezidento patarėjas S. Krėpšta, buvo siekta visų susirinkusiųjų bendro tikslo – įsteigiant pramonės parką sudaryti kuo palankesnę investicijų pritraukimo ir darbo vietų kūrimo aplinką Utenos regione.
Susitikimo metu buvo ne tik pasidalyta siekiais ir lūkesčiais, bet ir sutarta dėl konkrečių dalykų: dar kartą bus įvertinta pramonės parkui numatyta teritorija, jos dydis ir pateikti reikalingi dokumentai paraiškai valstybei svarbaus projekto statuso tvirtinimui LR Vyriausybėje. Šiuos darbus turės atlikti Utenos rajono savivaldybė kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ bei Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Pastaroji suburs tarpinstitucinę darbo grupę, kuri užtikrins sklandų bendradarbiavimą rengiant pirmąjį dokumentų paketą ir tolimesnius žingsnius įtvirtinant pramonės parko įsteigimą. Visi darbai numatyti atlikti artimiausiu metu.
Šiuo metu numatytose pramonės parkui sklypų teritorijose jau yra iškirsti menkaverčiai medžiai ir krūmai, rengiamasi atlikti žvalgybinius geologijos tyrimus, apskaičiavus sklypų reljefui išlyginti ir sutvarkyti reikalingus kaštus ir bei įvertinus kaštų ir naudos santykį (sujudintas gruntas gali lemti kitas problemas, tokias kaip mažesnį grunto atsparumą ir pan.), bus priimtas sprendimas dėl sklypų reljefo išlyginimo.
Sklype Ribninkų g. planuojama iškelti ESO elektros oro linijas. Kadangi minėtame sklype yra 3,2 ha miško, planuojamas koreguoti detalusis sklypo planas – miškas bus atskirtas nuo bendro sklypo ploto.
Utenos pramonės parko sklypų tvarkymas ir dokumentacijos parengimas jau vyksta. Bet kol jo dar nėra, Utenos rajono savivaldybė jau šiandien taiko investuotojams mokesčių lengvatas, yra pasirengusi įrengti ir (ar) sutvarkyti viešąją inžinerinę infrastruktūrą iki investuotojo žemės sklypo ribos. Nereikia pamiršti ir įvairių programų, tokių kaip Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo, Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo, Nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone, kuriomis Utenos rajono savivaldybė suteikia įvairiausių lengvatų smulkioms, vidutinėms ir stambioms įmonėms, jau investavusioms ar planuojančioms investuoti Utenos rajone.
Inžinerijos ir technologijų specialistų, reikalingų pramonės parke įsikursiančioms įmonėms, rengimo klausimas – taip pat Utenos rajono savivaldybės dėmesio centre. Jau yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Utenos kolegija, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialu, Užimtumo tarnybos Utenos skyriumi. Į pramonės parką atėjus investuotojams ir susiformavus poreikiui, Utenos kolegija inžinerinių ir technologinių studijų krypčių specialistus gali parengti per trumpąsias studijas (1,5–2 metus), Utenos regiono profesinio mokymo centras pasirengęs siūlyti perkvalifikavimo ar modulines profesinio mokymo programas, trunkančias tik 28 val., bei vakarines studijas, kurių trukmė – 4,5 savaitės.
Reikia tikėtis, kad Utenos rajono savivaldybės patirtis steigiant pramonės parką pravers visoms šalies savivaldybėms, nes daugeliui šis darbas pastaruoju metu tampa panašus į Sizifo.
Utenos rajono savivaldybės administracija