Aktualijos

Utenos kraštotyros muziejus kviečia į parodas

Kraštotyros muziejuje
Nuo balandžio 5 iki gegužės 6 d. Utenos kraštotyros muziejaus lankytojų laukia itin jautrias emocijas sukelianti Danutės Blažienės ir Teresės Blažiūnienės tekstilės darbų paroda „Nesudegęs tikėjimas“.
Paroda sudaryta iš D. Blažienės skiautinių ciklo „Nesudegęs tikėjimas“, T. Blažiūnienės paveikslų ciklo „Labanoro angelai“ ir liturginių vertybių, kurių iki galo nesunaikino gaisras.
2009 m. gruodžio 21 d. sudegė medinė Labanoro bažnyčia. Jei ne šis gaisras, senoji bažnyčia būtų minėjusi 200 metų jubiliejų ir būtų išlikusios visos bažnyčią puošusios kilnojamojo kultūros paveldo vertybės, tačiau…
Geros valios žmonės padėjo sutvarkyti gaisravietę. Sijojo pelenus, rinko viską: išsilydžiusius votus, liturginių indų ir rūbų likučius, įvairaus dydžio kaltines vinis. Kunigas Jurgis Kazlauskas menininkei restauratorei T. Blažiūnienei patikėjo ugnies paženklintas liturgines vertybes, kurios, lydimos didelės pagarbos, meilės ir atsakomybės, virto sakralinio meno kompozicijomis.
Šioje parodoje eksponuojama dalis paveikslų ciklo „Labanoro angelai“, sukurto iš apdegusių liturginių rūbų skiaučių koliažo principu. „Labanoro angelai“ – tai ryšys tarp praeities ir dabarties, tai įrėmintas Labanoro gyventojų skausmas ir viltis, protėvių maldos ir šventi kunigų žodžiai, įausti į arnotus, susipynę su kūrybine mintimi. 2022 m. vasarą T. Blažiūnienė apdegusių liturginių vertybių likučius patikėjo tekstilininkei skiautininkei D. Blažienei.
Sukurtas skiautinių ciklas „Nesudegęs tikėjimas“. Ugnis be gailesčio daug ką pavertė pelenų krūva, o iš išlikusių vertybių – ugnies, vandens ir didelio karščio stichijos – sukūrė savito grožio audinius. Įvairiomis skiautinių siuvimo ir koliažo technikomis susiūtuose kūriniuose perteikta menininkės per gyvenimą susiformavusi pasaulėžiūra ir tikėjimo supratimas. Tikėjimas be stabų, be altorių ir statulų. Tik ryšys tarp žmogaus ir Aukščiausiojo, tik mintis ir savita malda, kurią galima sukalbėti būnant šalia. Galima žiūrėti į skiautinius ir susikurti savo vaizdinius, o galima perskaityti kūrinių pavadinimus, kuriuose yra atspindys D. Blažienės perteiktos minties, dalis maldos. Tarp apdegusių liturginių vertybių rasta nemažai vietos žmonių, Labanoro krašto darbščių moterų, audeklų ir siuvinių fragmentų, kurie buvo įsiūti į arnotus, stulas, puošė altoriaus užtiesimus.
Norint atkreipti dėmesį į Aukštaitijos krašto žmonių šimtamečius rankdarbius, ši paroda skiriama Aukštaitijos metams paminėti. Skiautinių ciklas „Nesudegęs tikėjimas“ skirtas Danutės seneliams Emilijai ir Kaziui Žiliams. Ačiū Seneliams už perduotas tikėjimo tiesas, įskiepytą stiprų moralės jausmą.

Rajono tautodailininkų paroda
Utenos kraštotyros muziejuje nuo balandžio 6 iki gegužės 4 d. veikia kasmetinė Utenos rajono tautodailininkų darbų paroda (atrankinis etapas regioninei parodai „Aukso vainikas“). Šiemet parodoje dalyvauja 65 autoriai, eksponuojama beveik 300 kūrinių. Parodos uždarymo baigiamasis renginys – gegužės 4 d. 14 val.

Utenio aikštės stiklo galerijoje – medžio skulptūrų paroda
Stiklo galerijoje – medžio drožėjo, skulptoriaus Artūro Janicko medžio skulptūrų paroda.
A. Janickas gimė 1983 m. Alytuje. Kūrybinį darbą dirba Seirijuose, Lazdijų rajone. 2013 m. baigė Alytaus dailiųjų amatų mokyklą ir įgijo dailiųjų medžio dirbinių gamintojo kvalifikaciją. Mokydamasis amatų mokykloje susidomėjo menine drožyba, ypač – skulptūra. Parodose dalyvauja nuo 2013 m. Surengė septynias autorines parodas, dalyvauja ir grupinėse parodose – 2013 m. konkursinės parodos „Šventieji ir piligrimai“ pirmos vietos laimėtojas; 2019 m. respublikinės konkursinės parodos „Aukso vainikas“ laureatas (vaizdinės dailės kategorijoje); 2020–2021 m. dalyvavo medžio drožėjų pleneruose Veisiejuose ir Rokiškyje; 2020 m. japonų surengtoje parodoje „World peace art exhibition 2020 Vilnius“ pristatė savo skulptūrą „Šv. Rokas“; 2020 m. „Jaunasis tautodailininkas“ laureatas; 2021–2022 m. laimėjo dvi Kultūros tarybos stipendijas.
Menininkas kuria nedideles namų interjerui skirtas skulptūras ir lauko skulptūras, yra sukūręs kelis kryžius. A. Janickui artimas lietuvių liaudies menas, gamtos, sakralinės temos, skulptūros, taip pat kryždirbystė. Dažnai savo kūryboje menininkas ieško spalvų, įkvėpimo semiasi iš gamtos. Autoriaus darbų yra įsigiję Lietuvos muziejai, privatūs asmenys. Nuo 2018 m. A. Janickas yra Tautodailininkų sąjungos narys, 2021 m. jam suteiktas meno kūrėjo statusas.
Paroda veiks kovo–gegužės mėnesiais.