Aktualijos

Utenos kraštas atsikrato sovietinio paveldo

Vytautas Kazela

Griuvus sovietinei sistemai pasikeitė ir žemės ūkio gamybos principai. Kolūkius keitė žemės ūkio bendrovės. Tačiau ir jos išliko gal tik vidurio Lietuvoje. Utenos rajone vyraujanti žemės ūkio produkcijos gamybos forma – ūkininko ūkis. Kažkada naujas fermas, sandėlius ir kitus pastatus nupirko stipresni ūkininkai ir pertvarkę pagal šių dienų reikalavimus naudoja žemės ūkio produkcijos gamybai. Tačiau dar daugiau jų liko nenaudojamų, griūvančių, darkančių ne tik kraštovaizdį, bet ir keliančių pavojų žmonių saugumui. Sovietinio paveldo objektų galima rasti visame Utenos rajone. Tai fermų, sandėlių, mechaninių dirbtuvių, siloso tranšėjų liekanos.

Kaip sakė Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika, šiuo metu Utenos rajone yra apie 100 statinių, kurie neturi savininkų arba jų savininkai yra nežinomi. Į pagalbą Lietuvai valantis nuo pastatų vaiduoklių atėjo ir Europos Sąjunga. Utenos rajono savivaldybės administracija su Europos Sąjungos struktūriniais fondais yra pasirašiusi sutartį dėl bendrai finansuojamo projekto „Utenos kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimas, likviduojant bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius pastatus“. „Iš pradžių mes kreipiamės į archyvus, surenkame informaciją apie savininkus, po to į teismą, nes tik teismas gali pripažinti, kad pastatas bešeimininkis. Buvo vienas atvejis, kai įtraukus statinį į bešeimininkių sąrašą tik tada atsirado šeimininkas, kuris savo teises galėjo atstatyti teismine tvarka, bet į teismą nesikreipė“, – sakė Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas V. Leika.

Tęsinį skaitykite 2020 02 15 „Utenyje“