Aktualijos

SKIRTAS FINANSAVIMAS tekstilės atliekų surinkimo konteineriams

2022 metų pradžioje Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius pateikė paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) dėl dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti. Utenos rajono savivaldybės teritorijoje numatoma pastatyti dar 30 vnt. tekstilės atliekų surinkimo konteinerių. Bendra numatoma projekto vertė – 41745,00 Eur, iš jų APVA dotacijos lėšos – 35483,25 Eur.
Spalio mėnesį buvo baigtos viešųjų pirkimų procedūros ir pasirašyta Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis. Nuo sutarties pasirašymo dienos tekstilės atliekų surinkimo konteineriai turės būti pristatyti per 4 mėnesius.
Finansavimas skirtas pagal priemonę ,,Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti“. Finansuojama 85 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, likusią dalį finansuos Utenos rajono savivaldybės administracija.
Utenos rajono savivaldybės administracija