Aktualijos

Privatizuojamų pastatų sąraše – buvę vaikų namai Utenoje ir geležinkelio stotis Saldutiškyje

Parduoti sunku
Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklauso 162462 kv. m ploto pastatų ir patalpų. Jeigu turtas savivaldybės funkcijoms vykdyti nereikalingas, pastatai (patalpos) išnuomojami viešojo nuomos konkurso būdu, suteikiami panaudos pagrindais arba objektus siūloma įtraukti į viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašą.
2019 m. sausio 1 d. duomenimis, Utenos rajono savivaldybės parduodamų objektų sąraše buvo 13 objektų, kurių bendras patalpų plotas – 10195 kv. m:

 1. Mokyklos pastatas (plotas – 273,67 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto), esantis Ladygos g. 20D, Utenoje;
 2. Vaikų globos namų pastatas (plotas – 3798,85 kv. m, pastatas gelžbetonio plokščių, 2 aukštų), ūkinis pastatas (plotas – 140,82 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), 3 pavėsinės, kiemo statiniai ir trumpalaikis materialusis turtas, esantis Vilties g. 3, Utenoje (buvęs adresas – Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r.);
 3. Dalis kultūros namų pastato (plotas – 171,39 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto) ir dalis kiemo statinių Armoniškio k. 1, Užpalių sen., Utenos r.;
 4. Pastatas – pramoninių prekių parduotuvė (plotas – 329,75 kv. m, pastatas 1 aukšto, plytinis, centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų) Aušros g. 38, Utenoje;
 5. Pastatas – bendrabutis (73/100 dalis) (bendras plotas 177,25 kv. m), esantis Aukštaičių g. 4, Kuktiškėse, Utenos r. sav. (buvęs adresas – Tauragnų g. 16, Kuktiškių mstl., Utenos r.);
 6. Patalpa – butas (bendras plotas – 35,93 kv. m) su ūkiniu pastatu (1/2 dalis) ir kitais inžineriniais statiniais, esančiais Ūkininkų g. 3-2, Plaušų k., Vyžuonų sen., Utenos r.;
 7. Pastatas – mokykla (bendras plotas 1882,90 kv. m.) Ežero g. 16, Leliūnų mstl., Utenos r.;
 8. Pastatas – mokykla (bendras plotas – 2079,73 kv. m), pastatas garažas (bendras plotas – 126,68 kv. m), pastatas – ūkinis pastatas (plotas – 24,00 kv. m) ir kiti inžineriniai statiniai A. Musteikio g. 58, Tauragnuose, Utenos r. sav.;
 9. Pastatas – gyvenamasis namas (bendras plotas – 66,15 kv. m), esantis Hipodromo g. 12, Utenoje (buvęs adresas – Užpalių g. 103, Utena);
 10. Pastatas – mokykla (bendras plotas – 176,73 kv. m), pastatas – dirbtuvės (bendras plotas – 44,36 kv. m) ir kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai Vyžuonų g. 6, Utenoje;
 11. Pastatas – 2/3 gyvenamojo namo ( bendras plotas – 90,11 kv. m), pastatas – malkinė (plotas – 18,00 kv. m) ir kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai Laisvės a. 4, Saldutiškio mstl., Utenos r. sav.;
 12. Pastatas – geležinkelio stotis (bendras plotas – 186,64 kv. m) su kitais inžineriniais statiniais (lauko tualetas, aikštelės) (bendras plotas – 536,67 kv. m) Stoties g. 27, Saldutiškyje, Utenos r. sav.;
 13. Pastatas – klojimas (bendras plotas – 426,76 kv. m) Paisetės I k., Saldutiškio sen., Utenos r. sav.

Pirkėjus domina tik mieste esantis
nekilnojamasis turtas

2019 m. skelbti 7 elektroniniai aukcionai, parduoti 2 objektai:

 1. Pastatas – mokykla, pastatas – dirbtuvės Vyžuonų g. 6, Utenoje už 26686,00 Eur, iš šios sumos NT – 8731,00 Eur, žemės sklypas – 17955,00 Eur).
 2. Pastatas – pramoninių prekių parduotuvė Aušros g. 38, Utenoje, už 186127,00 Eur, iš šios sumos NT – 162300,00 Eur, žemės sklypas – 23827,00 Eur).

Su kitais nekilnojamoJO turto objektais dirbama toliau
Pastatas – mokykla su priklausiniais A. Musteikio g. 58, Tauragnuose, Utenos r. sav., ir dalis kultūros namų pastato Armoniškio k. 1, Užpalių sen., Utenos r. sav., jau įvertinti, šiuo metu parduodami viešame aukcione, tačiau pirkėjų neatsiranda. Aukcionai buvo skelbiami tiesioginiame ir elektroniniame aukcione daugelį kartų. Parduodamo turto kainą galima mažinti po kiekvieno neįvykusio aukciono nuo 5 iki 10 proc., tiek leidžia šiuo metu galiojantys teisės aktai.
Mokyklos pastatui Ladygos g. 20D, Utenoje, šiuo metu rengiamas žemės sklypo padalijimo projektas; sklypo paskirtis pakeista į visuomeninę, procedūros užsitęsė dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nepritarimo atidalyti žemės sklypą.
Pastatui – gyvenamajam namui Hipodromo g. 12, Utenoje (buvęs adresas – Užpalių g. 103, Utena), priskirtam žemės sklypui inicijuotas detalaus plano keitimas, nes į šį sklypą patenka 0,0100 ha valstybinės reikšmės miško ploto.
Pastatui – mokyklai Ežero g. 16, Leliūnų mstl., Utenos r. sav., patvirtintas bendro žemės sklypo padalijimo projektas, parengti sklypų geodeziniai matavimai ir minėtam pastatui priskirtas 0,8305 ha žemės sklypas. Kai tik sklypas bus perduotas VĮ Turto bankui ir išduotas leidimas parduoti, bus skelbiamas viešas aukcionas.
Daliai pastato – bendrabučiui (73/100 dalis) Aukštaičių g. 4, Kuktiškėse, Utenos r. sav., ir pastatui – klojimui Paisetės I k., Saldutiškio sen., Utenos r. sav., priskirti žemės sklypai jau 2019 m. gegužės 28 d. perduoti VĮ Turto bankui pagal perdavimo ir priėmimo aktus (gavus raštišką patvirtinimą bus galima vertinti ir skelbti aukcionus).
Sprendimą, ar nekilnojamajam turtui priskirtas valstybinis žemės sklypas gali būti perleidžiamas nuosavybėn, ar tik išnuomojamas, priima centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas ir raštu praneša apie priimtą sprendimą aukciono organizatoriui. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas (šiuo atveju VĮ Turto bankas) sprendimą priima per 3 mėnesius nuo patikėjimo teisės į žemės sklypą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.
Kitų objektų kol kas negalima parduoti, nes nėra gauto leidimo iš VĮ Turto banko (tik parduodamiems objektams priklausančius sklypus įregistravus valdyti patikėjimo teise VĮ Turto banką ir gavus raštišką patvirtinimą, galima vertinti ir skelbti aukcionus).
Visas kitas savivaldybės nekilnojamasis turtas (pastatai ar patalpos), kuris nereikalingas savivaldybės funkcijoms vykdyti, yra nuomojamas arba suteikiamas panaudos pagrindais. Pasibaigus sutarčių terminams, savivaldybės tarybos pritarimu sutartys arba atnaujinamos naujam terminui, arba skelbiami turto viešieji nuomos konkursai.
Informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą yra skelbiama savivaldybės internetinėje svetainėje www.utena.lt (skyrelyje „Informacija apie parduodamą viešo aukciono būdu savivaldybės materialų turtą“, skelbiamų aukcionų sąlygos skyrelyje „Aukcionai“). Informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą yra skelbiama ir interaktyviame savivaldybių žemėlapyje adresu www.regia.lt.
Žemėlapyje pasirinkus Utenos rajono savivaldybę, REGIA duomenų sluoksnyje „Savivaldybės veikla – Parduodamas nekilnojamasis turtas“ yra pažymėta pastato vieta, pavadinimas, adresas, plotas, nuoroda į skelbimą apie vykdomą aukcioną.
Parengta pagal Utenos
rajono savivaldybės
administracijos informaciją