Aktualijos

Nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi UAB „Utenos vandenys“ paslaugų bazinės kainos

Utenos rajono savivaldybės taryba 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. TS-291 patvirtino naujas UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2019 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. O3E-600 suderino paslaugų bazines kainas.
Gyventojai, už bendrovės suteiktas paslaugas, naujomis kainomis atsiskaitys nuo 2020 m. vasario mėn., t. y. už 2020 m. sausio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą.

KAINOS GYVENTOJAMS SU PVM:

 1. Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:
  • geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 2,06 €/m3, iš to skaičiaus:
  • geriamojo vandens tiekimo – 1,11 €/m3,
  • nuotekų tvarkymo – 0,95 €/m3.
  • atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina (pastovus mokestis kas mėnesį), kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,50 € butui per mėnesį.
  • atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina (pastovus mokestis kas mėnesį), kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,88 € butui per mėnesį.
 2. Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:
  • geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 2,02 €/m3, iš to skaičiaus:
  • geriamojo vandens tiekimo – 1,09 €/m3,
  • nuotekų tvarkymo – 0,93 €/m3.
  • atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina (pastovus mokestis kas mėnesį), kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,09 € vienam apskaitos prietaisui per mėnesį.
  • atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina (pastovus mokestis kas mėnesį), kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,68 € vienam namui per mėnesį.
 3. Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade:
  • geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 1,97 €/m3, iš to skaičiaus:
  • geriamojo vandens tiekimo – 1,06 €/m3,
  • nuotekų tvarkymo – 0,91 €/m3.
  • atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina (pastovus mokestis kas mėnesį) – 10,42 € namui per mėnesį.

KAINOS ABONENTAMS (ĮMONĖMS, ORGANIZACIJOMS) BE PVM:

 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams –1,71 €/m3, iš to skaičiaus:
  • geriamojo vandens tiekimo – 0,96 €/m3,
  • nuotekų tvarkymo – 0,75 €/m3.
 2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams – 1,63 €/m3, iš to skaičiaus:
  • geriamojo vandens tiekimo – 0,88 €/m3,
  • nuotekų tvarkymo – 0,75 €/m3.

3.Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 5,82 € vienam apskaitos prietaisui per mėn., ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus:
• Ø 15 mm – 1,81 €
• Ø 20 mm – 2,93 €
• Ø 25 mm – 5,12 €
• Ø 32 mm – 8,03 €
• Ø 40 mm – 13,86 €
• Ø 50 mm – 31,61 €
• Ø 65 mm – 37,51 €
• Ø 80 mm – 49,51 €
• Ø 50/20 mm – 34,54 €
• Ø 65/20 mm – 40,28 €
• Ø 80/20 mm – 62,91 €
• Ø 100/20 mm – 112,85 €
• Ø 150/40 mm – 199,22 €

 1. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą:
  • nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – 0,022 €/m3,
  • nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 0,016 €/m3,
  • nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – 0,003 €/m3,
  • nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – 0,0002 €/m3.