Aktualijos

Lietuvos rašytojų sąjungos valdyboje du uteniškiai

Balandžio 14-ąją Vilniuje, Mokytojų namuose, įvyko Lietuvos rašytojų sąjungos rinkiminis ataskaitinis suvažiavimas. Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininke antrai ketverių metų kadencijai perrinkta Birutė Jonuškaitė- Augustinienė. Už ją balsavo 164 sąjungos nariai, du pasisakė prieš. Vėl tapusi Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininke A. Jonuškaitė-Augustinienė džiaugsmu netryško. Kodėl?
„Nes aš žinau, kiek dirbau buvusius ketverius metus ir kas manęs laukia dar ketverius metus. Tiek yra pradėtų ir nebaigtų darbų ir tiek yra problemų, kad man šviesus rytojus nenusimato, o tuo labiau eilinį kartą nukentės mano pačios kūryba“, – sakė pirmininke išrinkta rašytoja.
Suvažiavimo metu buvo renkama ir keturiolikos narių Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba. Nors Utenoje gyvena tik 5 Lietuvos rašytojų sąjungos nariai į LRS valdybą išrinkti ir du uteniškiai rašytojai – Alvydas Katinas ir Vytautas Kaziela. Paprašytas pakomentuoti V. Kaziela sakė: „Utenoje verda intensyvus literatūrinis gyvenimas. Čia kas antri metai vyksta tarptautinė poezijos šventė „Aukštaitijos literatūrinė vasara“, kiekvieną rudenį į tradicinį „Atokių stočių“ literatūrinį renginį renkasi Lietuvos periferijoje ir išeivijoje gyvenantys rašytojai. Manau, kad tai ir lėmė, jog du rašytojai iš Utenos ir pelnė kolegų pasitikėjimą.“
„Utenio“ inf.