Aktualijos

Lemtis nepagailėjo siurprizų

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad pradeda projekto „Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. hidrotechnikos statinių kapitalinis remontas/rekonstravimas ir tilto per Krašuonos upę Kačiūnų kaime rekonstravimas“ įgyvendinimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.
Pirminiame techniniame darbo projekte numatyti hidrostatinio kapitaliniai darbai dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių iš dalies keičiasi ir pagrindinis to rezultatas – visas tvenkinio vanduo išleidžiamas nebus, jis bus žeminamas tik iki optimalios ribos, leidžiančios išsaugoti tvenkinio gyvūniją. Optimalią tvenkinio vandens lygio pažeminimo ribą nustatys projektuotojai techninio projekto pakeitimo stadijoje.
Šiuo metu planuojama pažeminti vandens lygį tvenkinyje 2–2,5 metrus, kad būtų galimybė pakeisti užtvankos aukštutinio bjefo tvirtinimo gelžbetonines plokštes. Planuojama vandens lygio žeminimo Utenos tvenkinyje pradžia – 2021 m. lapkričio 26 d.
Aplinkos apsaugos agentūra 2021 m. rugpjūčio 9 d. išdavė leidimą pažeminti vandens lygį tvenkinyje Nr. VLŽ-15, kuris galioja iki 2022 m. birželio 15 d.
Apie kitus vandens lygio pažeminimo etapus (atlikus projekto pakeitimo procedūras) informuosime papildomai.
Utenos rajono savivaldybės administracija