Aktualijos

Kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl 2020 m. biudžeto formavimo

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad parengtas 2020 metų Utenos rajono savivaldybės biudžeto projektas, kuris bus tvirtinamas vasario 27 d. vyksiančiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje.
2020 metų biudžetą sudaro 41210 tūkst. Eur pajamų ir tiek pat asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymu rajono savivaldybės biudžetui savarankiškoms funkcijoms vykdyti patvirtinta 22881 tūkst. Eur prognozuojamų pajamų, tai yra 2609 tūkst. Eur daugiau negu 2019 metais. Daugiausia pajamų gauti planuojama iš gyventojų pajamų mokesčio, nes didėja gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybės biudžetui. Utenos rajono savivaldybė iš valstybės gaus 14435,5 tūkst. Eur tikslinių dotacijų, iš kurių ES finansinės paramos lėšos – 2587,7 tūkst. Eur.
Šių metų biudžeto prioritetai – švietimo investicijos bei švietimo kokybės gerinimas. Šiai programai numatyta 15488,8 tūkst. Eur, t. y. 47 proc. viso biudžeto lėšų. Numatytos lėšos tęstinėms švietimo ir kitų pastatų, statinių, inžinerinių tinklų remonto ir rekonstravimo darbams, tęstiniams lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Šaltinėlis“ pastatų rekonstrukcijos darbams, spartesniam infrastruktūros gerinimui – viešų erdvių, Aušros gatvės ir kitų gatvių tvarkymui, pėsčiųjų ir dviračių takams tiesti.
Infrastruktūros plėtros programai numatoma paskirti iš biudžeto 2658,2 tūkst. Eur, tinkamai įsisavinti ES lėšas per jau parengtus ir dar vis rengiamus projektus, kurie šiais metais reikalauja daugiau lėšų ir iš biudžeto. ES lėšų investuoti numatoma 993 tūkst. Eur, paskiriant savivaldybės biudžeto bendrafinansavimui reikalingų lėšų – 332 tūkst. Eur; daug dėmesio skiriama savivaldybės gyventojų socialinės apsaugos plėtrai ir socialinių paslaugų kokybei gerinti. Tam biudžete numatyta 5724,6 tūkst. Eur.
2020 metų savivaldybės biudžete numatytos lėšos verslo plėtros sąlygoms sudaryti ir gerinti. Keliami regiono ekonominės plėtros tikslai: pritraukti papildomas užsienio ir vidaus investicijas, ypač daug dėmesio skiriant investicijoms pagal Vyriausybės nustatytas kryptis ir regiono plėtros tarybos nustatytas regioninės specializacijos kryptis. Biudžete šiai priemonei vykdyti numatyta 162 tūkst. Eur, kurie bus naudojami trimis kryptimis: smulkiajam verslui remti, netradicinio tipo verslo vystymosi erdvei steigti ir žvalgomiesiems geologiniams tyrimams vykdyti pramonės parko teritorijoje.
Plačiau su biudžeto projektu galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt bei Finansų skyriuje (Utenio a. 4, 212 kab.), kreiptis į skyriaus vedėją Almą Vedrickienę (tel. 8 389 61618, el. paštas alma.vedrickiene@utena.lt).
Kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas, išsakyti savo nuomonę dėl 2020 m. biudžeto formavimo. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki vasario 24 d. tel. 8 389 61618, el. paštu alma.vedrickiene@utena.lt. Pasiūlymus ir pastabas taip pat galima pateikti raštu Utenos rajono savivaldybės administracijos priimamajame (103 kab.).
Utenos rajono
savivaldybės administracija