Aktualijos

Kviečiame dalyvauti ,,Palankaus šeimai darbdavio 2021“ rinkimuose

Siekdama skatinti palankių šeimai sąlygų kūrimą įmonėse, organizacijose bei viešinti šeimos institutą stiprinančias darbdavių iniciatyvas, Utenos rajono savivaldybės šeimos komisija kviečia mažas ir dideles įmones bei organizacijas dalyvauti „palankaus šeimai darbdavio 2021“ rikimuose ir prašo užpildyti klausimyną apie įmonėje, organizacijoje įtvirtintas šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo galimybes bei šeimos instituto palaikymo priemones.
Prašome iki 2021 m. balandžio 30 d. užpildytą klausimyną pateikti el. p. dalia.vilkauskiene@utena.lt. Utenos rajono savivaldybės šeimos komisija, susipažinusi su gauta informacija, 2021 m. gegužės 14 d. paskelbs palankiausią šeimai darbdavį Utenos rajono savivaldybėje 2021 m. Informacija bus skelbiama savivaldybės Facebook paskyroje bei spaudoje. Įmonei ar organizacijai suteiktas palankiausio šeimai darbdavio vardas bus pažymėtas įteikiant atminimo lentą „Palankus šeimai darbdavys 2021“.
Telefonai pasiteirauti: 8 687 31555 (Rimantas Dijokas, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys) bei 8 676 15978 (Dalia Vilkauskienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė).
Daugiau informacijos ir klausimyną galima rasti čia: https://www.utena.lt/index.php/lt/2142-kvietimas-dalyvauti-palankaus-seimai-darbdavio-2021-rinkimuose.
Utenos rajono savivaldybės administracija