Aktualijos

Dėl paramos maisto
produktais ir higienos prekėmis 2023 metams

2022 m. Utenos rajono gyventojų prašymai dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis, galioję dalinimams nuo 2022-02-01 iki 2022-12-31, pratęsiami be atskiro prašymo, jeigu asmuo atitinka keliamus reikalavimus.
Tik tais atvejais, kai asmuo ar vienas iš šeimos narių dirba arba vykdo individualią veiklą, reikės pateikti naujus prašymus. Prašymai 2023 metams pradėti priiminėti nuo 2022 m. gruodžio 1 d.
Primename, kad dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis gali kreiptis asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenantys Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Teisę gauti paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 220,50 Eur per mėnesį. Išimties tvarka parama skiriama, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 220,50 Eur dydį, bet neviršija 441,00 Eur dydžių per mėnesį, kai:  

 1. bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;
 2. vienas iš vaiko tėvų yra miręs;
 3. vaiką (vaikus) augina vienas iš tėvų;
 4. bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;
 5. vienas gyvenantis asmuo ar bendrai gyvenantys asmenys yra patyrę socialinę riziką;
 6. vienas iš suaugusių bendrai gyvenančių asmenų ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba ne trumpiau kaip vieną mėnesį turi nedarbingumo pažymėjimą;
 7. bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra pensinio amžiaus;
 8. įvykus nelaimei, padariusiai žalą vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų turtui, sveikatai, dėl ko asmuo pateko į sunkią materialinę padėtį (patekus į sunkią materialinę padėtį dėl ligos, atliktos operacijos, įvykusio gaisro ir kt.).
  Utenos miesto gyventojų prašymus dėl paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėms priima Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius (Utenio a. 4, 112 kab.), o kaimo – seniūnijos.
  Prašymams reikalingą informaciją galima pateikti nuotoliniu būdu (telefonu 8 389 50 460 arba elektroniniu paštu: zidrune.karkliniene@utena.lt – miesto gyventojams, o seniūnijos gyventojams –  seniūnijos socialinio darbuotojo telefonu arba darbuotojo elektroniniu paštu).
  Išsamesnė informacija teikiam telefonu 8 389 50 460.
  Utenos rajono savivaldybės administracija