Aktualijos

Dalyvaujamasis biudžetas –
galimybė bendruomenei aktyviau dalyvauti priimant sprendimus


Spalio 27 d. įvykusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtinta naujovė – Utenos rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas.
Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti klausimus, susietus su viešųjų lėšų panaudojimu, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Dalyvaujamojo biudžeto priemonės iniciatyvos skatina bendruomenę aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, didina pasitikėjimą savivalda.
Lietuvoje dalyvaujamojo biudžeto idėjos pradėtos įgyvendinti nuo 2018 m. „Transparency International“ Lietuvos skyrius parengė studiją apie dalyvaujamąjį biudžetą Lietuvos savivaldybėse. Studijoje pateikė rekomendacijas ir įžvalgas apie dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimą. Rengiant šį aprašą buvo išnagrinėtos kitų savivaldybių patirtys ir atsižvelgta į minėtos studijos rekomendacijas.
Pagal parengtą sprendimo projektą finansuojama projekto idėja skirta viešųjų erdvių ir viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine veiklomis, sukūrimui ir atnaujinimui bei įgyvendinama Utenos rajono savivaldybės teritorijoje pateiktame projektų įgyvendinimo vietų sąraše. Projektų idėjos skirstomos į didelės vertės – nuo 20 tūkst. Eur iki 100 tūkst. Eur – ir mažos vertės – iki 20 tūkst. Eur. Apraše yra nustatytas minimalus balsų skaičius. Jį surinkusi projekto idėja bus įrašoma į įgyvendinamų projektų idėjų sąrašą. Mažos vertės projektams numatytas minimalus 50 balsų, didelės vertės projektams – minimalus 300 balsų skaičius. Už projektų idėjas gali balsuoti asmenys, sulaukę 18 metų ir deklaravę gyvenamąją vietą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Vienas asmuo gali balsuoti tik už vieną projektą kiekvienoje kategorijoje, t. y. už vieną mažos vertės projekto idėją ir už vieną didelės vertės projekto idėją. Po viešo balsavimo bus sudaromas idėjų projektų sąrašas (eilės tvarka, kurie surinko minimalų balsų skaičių, pagal didžiausią balsų skaičių) ir įgyvendinama tiek projektų, kiek biudžete bus skirta lėšų.
Ši inovatyvi priemonė – Utenos rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas – parengta įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą. Apraše nustatyta Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų savivaldybės gyventojų projektų idėjų viešosiose erdvėse įgyvendinimo, projektų idėjų pasiūlymų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo tvarka. Dalyvaujamojo biudžeto priemonės idėjų įgyvendinimui lėšos bus planuojamos 2023 metų savivaldybės biudžete.
Utenos rajono savivaldybės administracija