Aktualijos

AUKŠTAITIJOS VARGONŲ MUZIKOS FESTIVALIS PRISIMINS BEI PAGERBS IŠKILIAS ASMENYBES

2023 metų rudenį, rugsėjo 9 – spalio 8 dienomis vyksiantis XXVII Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis pagerbs iškilius Utenos krašto dvasininkus ir vargonininkus,

kurie ženkliai prisidėjo prie vargoninės kultūros ir klasikinės muzikos

puoselėjimo, ėmėsi iniciatyvos vargonų, kaip vertingos krašto

kultūrinio paveldo dalies, restauracijos, nuolatinės priežiūros ir tausojimo.

Pelnytai Utena vadinama vargonininkų miestu. Utenos miesto ir rajono bažnyčiose dirba diplomuoti vargonininkai – Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos absolventai, o tai yra buvusių dvasininkų, vargonininkų pastangų ir iniciatyvų rezultatas.

Kiekvienas šio tradicinio muzikos forumo koncertas bus dedikuotas konkrečiam asmeniui,  pagerbti jo darbai ir nuopelnai Utenos kraštui.

Festivalio atidarymo koncertas vyks rugsėjo 9 dieną Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje ir bus paskirtas dviems dvasininkams, daug nusipelniusiems Utenai ir šiam kraštui – kun. Petrui Adomoniui (1922-1948-2001) ir kun. Petrui Taruliui (1916-1941-2002). Koncertuos elitinis Lietuvos chorinės muzikos kolektyvas – Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, garsinantis mūsų tėvynę didžiausiose pasaulio scenose. Daug metų šį kolektyvą augina ir veda talentingas vadovas Remigijus Adomaitis.

Antrasis festivalio koncertas keliaus į Daugailius, kur Šv. Antano Paduviečio bažnyčios šventoriuje amžino poilsio atgulė kunigas monsinjoras Petras Baltuška (1930–1954-2012). Šiai iškiliai asmenybei, kuris daug nuveikė įamžindamas ir garsindamas Dievo tarno arkivyskupo  Mečislovo Reinio vardą, bus skirta muzikinė – literatūrinė kompozicija. Ją dovanos solistė, vyskupo Juozo Preikšo dukterėčia, Rita Preikšaitė, aktorė Virginija Kochanskytė ir pianistė Rūta Blaškytė.

Trečiasis koncertas vyks Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje ir bus paskirtas  prieš metus mirusiam, trijų parapijų ganytojui, kun. Povilui Kleziui (1957–1981–2022). Jis ypatingai vertino meną, muziką, jos kūrėjus ir atlikėjus. Kunigo atminimą pagerbs garsių muzikų pora – smuiko virtuozas Vilhelmas Čepinskis su žmona Viktorija.

Koncertas Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčioje bus jau ketvirtasis, dedikuotas ilgamečiam bažnyčios vargonininkui Stanislovui Šakėnui (1925-2014),  kuris vargonų muzika Viešpatį garbino net 62 metus!!! Didžiausiais Utenos krašto vargonais grieš IX – jo Tarptautinio M. K. Čiurlionio vargonininkų konkurso diplomantai.

Penktasis koncertas skambės Biliakiemio Švč. Marijos vardo bažnyčioje, dedikuojamas kunigui, dailininkui, poetui Petrui Markevičiui (1912-1938-1987) ir vargonininkui Jonui Jurgelėnui (1915-2001). Simboliška, kad prisimenant festivalio direktorės tėvelį, Joną Jurgelėną, koncertuos jo provaikaitis, klarnetininkas Anielius Lukošiūnas su savo mokytoju, klarneto virtuozu, Rimvydu Savicku. Klarnetininkams pritars festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė.

Šeštasis koncertas vyks Užpalių Švč. Trejybės bažnyčioje, kur 42 metus vargonininkavo Pranciškus Jurgelėnas (1912–1988). Jam dedikuotame koncerte vargonais grieš Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos profesorė   Renata Marcinkutė – Lesieur. Giedos reto balso savininkas Vaidas Bartušas (kontratenoras).

Uždarymo koncertas, spalio 8 dieną, Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje pagerbs kunigo, kompozitoriaus, sukūrusio daug religinės muzikos opusų, Gedimino Šukio (1923–1946-2023) atminimą ir bus skirtas 100 – osioms jo gimimo metinėms. Lietuvos valstybinis simfoninis pučiamųjų instrumentų orkestras (meno vadovas Leff Karlson, dirigentas Karolis Variakojis) atliks didingą, genialaus baroko kompozitoriaus J. S. Bacho veikalą „Fugos menas“. Amžinoji muzika persipins su poetiniais tekstais, kuriuos interpretuos festivalio siela, vedėja ir garbės ambasadorė, aktorė ir režisierė Virginija Kochanskytė.