Aktualijos

Šeimos gydytoja Vilma Ivanauskaitė-Sergejenko: rūpintis sveikata reikia visą gyvenimą

Vytautas Kazela Šių dienų problema, apie kurią daug kalbama, bet padėtis nelabai keičiasi – tai gydytojų stygius provincijos gydymo įstaigose. Dėl gydytojų trūkumo formuojasi pacientų eilės, žmonės skundžiasi, kad laiku negauna reikiamos pagalbos. Ši bėda neaplenkė ir Utenos gydymo įstaigų. Utenos pirminės sveikatos centro vadovai labai daug dirba šiuo klausimu ir tai pagaliau ima duoti […]

Aktualijos

Utena ruošiasi priimti nuo karo bėgančius Ukrainos gyventojus

Rugsėjo 29 d. Utenos rajono savivaldybėje lankėsi Pabėgėlių priėmimo centro atstovas, kuruojantis ukrainiečių apgyvendinimą. Buvo kalbama apie nuo karo siaubo pabėgusių ukrainiečių apgyvendinimo Utenos rajone galimybes, aptartos Utenos rajono savivaldybės ir Pabėgėlių priėmimo centro bendradarbiavimo sutarties dėl ukrainiečių apgyvendinimo Utenos rajone pasirašymo sąlygos.Spalio mėnesį vykusiame posėdyje Utenos rajono savivaldybės taryba pritarė bendradarbiavimo sutarties su Pabėgėlių […]

Aktualijos

Šildymo sezonui pasirengta atsakingai

Pagal paskutinių 2022–2023 m. šildymo sezono mėnesių rezultatų duomenis, UAB Utenos šilumos tinklai išlieka bendrove, kuri teikia šilumos energiją vartotojams viena mažiausių šilumos kainų Lietuvoje. Bendrovė, pastarųjų dviejų mėnesių duomenimis, nupirko biokuro žaliavos mažesne nei vidutinė rinkos kaina buvo „Baltpool“ biržoje.Dabar UAB Utenos šilumos tinklai yra užsitikrinę biokuro tiekimo grafiką ir turi sutartis bei atsargų […]

Aktualijos

Parengta Utenos miesto
teritorijos bendrojo plano
keitimo koncepcija

Utenos rajono savivaldybės taryba spalio mėnesį įvykusiame posėdyje pritarė Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai.Rengiant plano keitimo koncepciją, nagrinėtos dvi alternatyvos. I-oje alternatyvoje numatytas modelis buvo orientuotas į mažiau kompaktišką miesto plėtrą, kurio pagrindinis prioritetas yra naujos urbanistinės struktūros formavimas priemiestinėje teritorijoje, o pirmo įgyvendinimo prioriteto teritorijoms priskiriama apie 22,8 proc. planuojamos teritorijos ploto. […]

Aktualijos

Piniginės socialinės paramos teikimo
nepasiturintiems
gyventojams tvarkos apraše – pakeitimai

Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje spalio 27 d. buvo pakeistas Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas.Piniginė socialinė parama (socialinė pašalpa ir būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos) teikiama, vadovaujantis LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašu.Aprašo […]

Aktualijos

Gruodžio 10 d. 16 val.
Utenos kultūros centre

Šventinis nuotaikingas koncertas ,,Pasitikime Kalėdas kartu“.Šlagerių karalienė, charizmatiškoji dainininkė Vitalija Katunskytė pristatys naujas ir gražiausias savo dainas.Vitalija daug metų žavi gerbėjus savo charizma, galingu balsu ir humoro jausmu.Nuoširdžių dainų atlikėjas ir kūrėjas Aidas Manikas padovanos dainas iš savo naujausio albumo ,,Leisk ištarti myliu“.Aido dainos – tai širdies dainos, kurios paliečia paprasto žmogaus sielą, žmogaus, kuris […]

Mūsų gyvenimo spalvos

Išeitis – imperijos griūtis

Man sako: gana rašyti apie karą Ukrainoje, atsigręžk į tai, kas dedasi Lietuvoje. Ir čia užtenka vargo, problemų, moralinio nuopuolio. Taip, tikrai taip. Mums sunku ir gal bus dar sunkiau. Ir mūsų visų pareiga vėl suremti pečius ir kartu įveikti visus sunkumus. Vėl tapti viena vieninga tauta. Penktadienį susitikau su nuo karo pabėgusiais Ukrainos vaikais, […]

Aktualijos

IŠKELIAMI KONTEINERIAI

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad, atsižvelgiant į Užpalių seniūnijos prašymą bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos nutarimą, iškeliami antrinių žaliavų surinkimo konteineriai iš aikštelės, esančios J. Basanavičiaus g. 67, Užpalių miestelyje. Utenos rajono savivaldybės administracija

Aktualijos

Ar Utenos apskrities politikai, savivaldybės ir Regioninės kultūros tarybos turi įrankius padidinti kultūros ir meno sričių įvairovę gyventojams?

Lietuvoje veikiančios kultūros ir meno organizacijos yra labai skirtingos, įsikūrusios tiek trijuose didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje), tiek regioninėse savivaldybėse (likusi Lietuva). Jose galite domėtis tiek laivininkystės istorija Lietuvos jūrų muziejuje (Klaipėda), tiek Lietuvos didžiųjų kunigaikščių praeitimi Valdovų rūmuose (Vilnius), tiek cirko menu Visagino kultūros centre ar šokiu Šeiko šokio teatre (Neringa). Bet galbūt […]

Aktualijos

Dalyvaujamasis biudžetas –
galimybė bendruomenei aktyviau dalyvauti priimant sprendimus

Spalio 27 d. įvykusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtinta naujovė – Utenos rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas.Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti klausimus, susietus su viešųjų lėšų panaudojimu, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Dalyvaujamojo biudžeto priemonės iniciatyvos skatina bendruomenę aktyviau […]