Aktualijos

Amžinybėn palydėtas Jonas Abukauskas-Siaubas

Į paskutinę kelionę 2022 m. spalio 28 d. popietę palydėtas Lietuvos Laisvės kovų dalyvis, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, 2018 m. Laisvės premijos laureatas, Lietuvos partizanas JONAS ABUKAUSKAS-SIAUBAS.J. Abukauskas-Siaubas amžinojo poilsio atgulė savo gimtinėje, Utenos rajone, Užpalių kaime. Iškiliam partizanui pagarbą atidavė Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Lietuvos genocido ir rezistencijos […]

Aktualijos

Alvydas Puodžiukas: „Gali atsitikti taip, kad kai kurie buvę
Tauragnų vidurinės mokyklos mokiniai senatvės dienas praleis buvusioje mokykloje…“

Genovaitė ŠNUROVA Utenos rajono švietimo sistemoje ne pirmus metus dirbantys, be abejo, dar prisimena Alvydą Puodžiuką, kažkada baigusį buvusią Tauragnų vidurinę mokyklą, vėliau tapusį matematikos mokytoju, o dar vėliau – Utenos rajono švietimo ir kultūros skyriaus vedėju, žmogų, jau tuomet „sujudinusį“ rajono švietimo sistemą ir galbūt dėl tų „sujudinimų“ paaukštintą pareigose.Nebe pirmą dešimtmetį A. Puodžiukas […]

Aktualijos

Utenai – darniausios
2022 m. turizmo
vietovės Lietuvoje prizas

Spalio 21 d. Vilniuje vyko 8-asis Lietuvos turizmo forumas „Permąstykime turizmą“, kurį organizavo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija. Forumo metu buvo apdovanotos turizmo sektoriaus įmonės, organizacijos, savivaldybės, kurios 2022 m. skatino darnųjį turizmą, pristatė naujus produktus.  Apdovanojimai nugalėtojams buvo įteikti šiose kategorijose:l darniausia 2022 m. turizmo vietovė (savivaldybė);l darniausias turizmo informacijos centras;l darniausias 2022 […]

Aktualijos

Kviečiame Utenos miesto gyventojus
įsigyti biologiškai skaidžių atliekų
konteinerius

2022 m. pradžioje Utenos rajono savivaldybės administracija teikė LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai paraišką biologinių atliekų surinkimo priemonių-konteinerių įsigijimo dotacijai gauti. Skyrus finansavimą ir pasirašius sutartį, iš UAB „Keluva“ buvo įsigyti 1015 vnt. biologiškai skaidžių atliekų konteinerių (0,24 m3 talpos), skirtų individualių namų ūkiams.Kviečiame Utenos miesto individualių gyvenamųjų namų savininkus, neturinčius biologiškai skaidžių […]

Atvirumo valandėlė

Aplinkybės privertė susimąstyti

Genovaitė Šnurova Gyveni žmogus, paskendęs kasdienybėje, ir dažniausiai nesusimąstai, kad kartais priimant sprendimus neverta pasikliauti kitų žmonių sąžiningumu, žodiniais įsipareigojimais ar susitarimais. Juk ne viskas priklauso vien nuo tavęs paties, o ir nuo netikėtai atsiradusių aplinkybių, ir daugelio kitų dalykų. Pagaliau sąmoningai padarytu veiksmu tikintis materialinės naudos. Ne veltui mano šviesaus atminimo kaimynas vis kartodavo: […]

Aktualijos

Visos Lietuvos keramika Leliūnuose

Spalio 15 dieną Vytauto Valiušio keramikos muziejuje pradėjo veikti respublikinė keramikos paroda „Tradicija ir dabartis“, kurioje savo darbus pristato būrys keramikų iš visos Lietuvos. Tai – Julius Katauskas (Šilalė), Leokadija Vilimienė (Klaipėda), Silvestra Virgilija Šufinskienė, Algimantas Tamašauskas, Vidmantas Vertelis, Laima Kelmelienė atstovauja Šiaulių kraštui, Jūratė ir Česlovas Gudžiai iš Kėdainių, Skaidra Račkaitytė (Anykščiai), Rūta Indrašiūtė […]

Aktualijos

Seimo nario pasiūlymai 2023 m. valstybės biudžeto projektui

Seimo narys Gintautas Paluckas spalio mėnesį 2023 m. valstybės biudžeto projektui pateikė du pasiūlymus, susietus su Utenos Krašuonos progimnazijos stadiono rekonstrukcijos projekto įgyvendinimu ir judėjimo negalią turinčių bei senyvo amžiaus asmenų patekimo į Migracijos departamento Utenos skyriaus patalpas problemos sprendimu.Kalbėdamas apie Krašuonos progimnazijos stadiono rekonstrukciją G. Paluckas teigė, kad stadionas – ypač svarbus objektas Krašuonos […]

Savanorystės genas

Savanoriai bibliotekoje ne tik mokosi patys, bet ir moko bibliotekininkes

Rasa MILERYTĖ Vienuoliktokė Liepa Narkūnaitė jau tris mėnesius savanoriauja bibliotekoje. Mergina pasakoja išbandžiusi įvairias savanorystės formas, nes tai – puiki galimybė mokytis ir tobulinti įgūdžius, o biblioteka kaip erdvė savanorystei ją patraukė jaukumu ir plačiu veiklų spektru. Savanoriaudama tobulina įgūdžiusPasikalbėti į „Utenio“ redakciją Liepa atskuba tiesiai iš Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos, kur […]

Aktualijos

Aš jau daug ko
nebesuprantu

Genovaitė ŠNUROVA Jau buvau pasiilgusi amžinojo savo oponento Jeronimo. Žinoma, supykstu, kai ateina pilnas pretenzijų visam pasauliui, bet ir be jo išvedžiojimų, o kartais labai teisingų minčių liūdna. Kai jau buvau nusprendusi eiti jo ieškoti, pats atėjo. Kažkoks keistai ramus, lyg ir su viskuo susitaikęs, bet kažkokių neramių minčių prislėgtas. Pirmiausia pagalvojau, kad susirgo, bet […]

Aktualijos

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ
VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANĄ

Informuojame, kad, vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra […]