Šventadienio paraštėse

„TIKĖJIMO DARBAI“

Patikėkime – ne viską lemia pinigai. Ugdykime savyje gerą įprotį padėti žmonėms. Tarkime, kas nors yra kurios nors srities specialistas ir tuo būdu užsidirba pinigų. Štai paraginimas tiems žmonėms – apsispręskite kai kada savo talentu pasitarnauti nemokamai ar kartą per savaitę, ar kartą per mėnesį, arba bent kartą per metus. Galbūt kažkas yra puikus butų […]

Šventadienio paraštėse

„TIKĖJIMO DARBAI“

Ir štai toks psichikos ligonis įsiveržė į šią bendruomenę – atėjo į mokyklą ir nušovė penkias mergaites. Mergaitės niekam nieko blogo nepadarė. Žmogus paprasčiausiai atėjo, jas nušovė, o po to nusišovė pats.Šalyje kilo diskusijų audra.Amišiai tyliai palaidojo savo vaikus, paverkė, o po to atėjo pas žmogžudžio žmoną ir jai tarė: „Ne tik mes patiriame skausmą, […]

Šventadienio paraštėse

„TIKĖJIMO DARBAI“

Valerijus Rudzinskas Apaštalas Petras sakė: „Mat tokia yra Dievo valia, kad gerais darbais nutildytumėte neprotingų žmonių nesąmones.“Štai dar vienas įdomus pavyzdys. Šįkart biblinis.Pasvarstykime, dėl ko pagonis Kornelijus gavo žydų gyventojų palaikymą? Kaip suprantame, gauti žydų pritarimą – labai daug ką reiškė. Kaip taip gali būti?Mes esame kilę iš pagonių. Kadangi esame ne žydai, niekuomet iki […]